Artikelen

De competenties van de verandermanager

competenties verandermanager

De manager moet kunnen anticiperen op de spanningen van de verschillende krachtenvelden.

Stapje voor stapje – met vallen en opstaan – leidt de verandermanager het proces naar een vernieuwde organisatie. Deze interim manager wordt dan met veel problemen geconfronteerd. Welke competenties moeten zijn ontwikkeld bij de verandermanager om het veranderingsproces tot een goed einde te brengen?

Krachtenvelden
Als verandermanager is het belangrijk om het eigen denk- en gedragspatronen op het veranderproces te onderkennen. De verandermanager moet ook flexibel zijn om de verschillende organisatiemodellen en verandermethoden toe te passen. De manager moet kunnen anticiperen op de spanningen van de verschillende krachtenvelden.

De competenties van de verandermanager

Creativiteit en innovatie
Creativiteit en innovatie vormen samen het vermogen om vernieuwende ideeën naar voren te brengen en deze op een creatieve wijze te integreren in een organisatie, die aan vernieuwing toe is en verder gaat dan een voor de hand liggende status-quo.

Flexibiliteit
Flexibiliteit is het vermogen om het eigen gedrag en denken aan te passen om het beoogde doel te bereiken en de bekwaamheid om zichzelf aan te passen om efficiënt te functioneren onder wijzigende omstandigheden met verschillende personen of groepen.

Initiatief en ondernemerschap
Initiatief en ondernemerschap vormen het vermogen om actiegericht en proactief (in plaats van reactief) te handelen en oog te hebben voor, en te anticiperen op, opportuniteiten en bedreigingen.

Innovatie/vernieuwingsgerichtheid
Innovatie/vernieuwingsgerichtheid is het vermogen om zich met een onderzoekende en nieuwsgierige geest te kunnen richten op toekomstige vernieuwing van strategie, producten, diensten en markten.

Externe gerichtheid
Externe gerichtheid is het vermogen om externe netwerken uit te bouwen en te onderhouden om tot maximale resultaten te komen, alsmede de wil om zelf mobiel te zijn indien dat de eigen ontwikkeling of die van de organisatie ten goede komt.

Leiding geven & motiveren
Leiding geven en motiveren is het vermogen om eenduidig doelen en prioriteiten te stellen en zo de groep in de richting te sturen van de gewenste situatie door het bewerkstelligen van enthousiasme en inzet bij anderen om tot excellente resultaten te komen.

Mensgericht leiderschap
Mensgericht leiderschap is het vermogen om op een stimulerende wijze richting en begeleiding te geven aan medewerkers, waarbij stijl en methode van leiding geven worden aangepast aan de betrokken individuen en waarbij hun samenwerking wordt gestimuleerd.

Organisatiesensitiviteit
Organisatiesensitiviteit is het vermogen om zich bewust te tonen van de effecten van keuzes, besluiten en/of activiteiten voor de gehele organisatie en onderdelen daarvan.

Probleemanalyse
Probleemanalyse is het vermogen om niet alleen problemen te signaleren, belangrijke informatie te herkennen, relevante gegevens te zoeken en hiertussen verbanden te leggen, maar vooral om mogelijke oorzaken van problemen te onderkennen.

Resultaatgerichtheid
Resultaatgerichtheid is het vermogen om concrete en gerichte acties te ondernemen om doelstellingen te behalen of te overstijgen.

Strategisch denken
Strategisch denken is het vermogen om de lange termijn visie en strategie te vertalen naar het dagelijks werk door het concipiëren van wegen om het doel te bereiken, rekening houdend met interne & externe factoren en marktinformatie.

Foto: Hunters Race/Unsplash.com

Reageren is niet mogelijk