Artikelen

Methoden om veranderingen door te voeren

methoden veranderen

Er zijn zes manieren (veranderstrategieën) om veranderingen in organisaties door te voeren.

Verandermanagement is het effectief sturing geven aan activiteiten die gericht zijn op het aanpassen van een organisatie aan strategische veranderingen. De strategische verandering gaat gepaard met gedragsveranderingen. Het is de bedoeling om de medewerkers ander gedrag te laten vertonen.

Wat zijn de methoden om veranderingen door te voeren?

Participatie
Door medewerkers te betrekken bij de totstandkoming van de verandering ontstaat er breder draagvlak. In de meeste organisaties ontwikkelt het top- en middenmanagement een oplossing van een probleem (waarop de verandering is gebaseerd). De oplossing wordt slecht ontvangen als de lagere managementlagen en medewerkers geen inbreng hebben gehad. Het voordeel van participatie is het gevoel van betrokkenheid en motivatie bij het personeel. Het nadeel van participatie is de tijd die besteed moet worden aan overleg. De directie doet er goed aan om in de verschillende managementlagen ‘ambassadeurs’ aan te stellen. Deze personen kunnen gepeild worden om te horen hoe men er in de organisatie over zal denken. Het kost vooraf extra tijd, maar geeft een soepelere invoering van aanpassingen in de organisatie, want de ‘ambassadeurs’ kunnen als een soort vertrouwensman ‘inside’ informatie geven. De ‘ambassadeurs’ moeten uiteraard ook op de hoogte worden gehouden tijdens de verschillende fasen van uitvoering. Het voorafgaande geldt voor een grotere organisatie, voor een kleine organisatie kan uiteraard met iedereen worden overlegd.

Informatie en communicatie
Bij deze strategie wordt het personeel op de hoogte gebracht van de redenen, doelen en planning van het veranderproces. Gedurende het proces worden de medewerkers over de voortgang geïnformeerd met informatiebulletins en informatiebijeenkomsten.
Goede informatieverstrekking wordt gezien als een groot voordeel voor het personeel van de organisatie, opdat men niet voor verrassingen komt te staan. Het nadeel is de factor tijd.

Begeleiding
Bij deze strategie worden groepen en individuele medewerkers persoonlijk begeleid. De begeleiding bestaat uit gesprekken, scholing en (praktijk)trainingen. Het voordeel van deze methode is dat de medewerkers kundig worden en vertrouwd raken met de nieuwe situatie.
Er zijn echter een paar nadelen verbonden aan deze methode. Ten eerste is persoonlijke begeleiding duur en ten tweede kost het veel tijd. Ten derde geeft het een gevoel van afhankelijkheid bij het personeel, waardoor het gevoel van betrokkenheid verminderd.

Onderhandeling
De strategie onderhandelen wordt vooral gebruikt als de tegenstanders een vorm van macht gebruiken. Door het inwilligen van eisen kan het gewenste resultaat worden behaald. Het voordeel is dat het een eenvoudige manier is om een verandering door te voeren. Het nadeel kan de waarde van de concessies zijn.

Manipulatie
Manipulatie heeft vooral een negatieve connotatie. Manipulatie kan echter ook op een positieve manier worden ingezet. Een manier van manipuleren is het selectief verstrekken van informatie, waarbij aan één of meer personeelsgroepen andere informatie wordt gegeven dan aan één of meer andere groepen. Op deze manier kan een organisatie proberen het personeel voor zich te winnen.
De voordelen van deze strategie zijn de snelheid en de eenvoud. Het nadeel is uiteraard de gedachte dat het personeel zich achteraf bekocht voelt. Het Nederlandse spreekwoord luidt dan ook: al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Er is hier dus sprake van een verdeel- en heers tactiek.

Dwang
Er zijn veranderingen die niet aangekondigd kunnen worden vanwege geheimhouding op basis van verschillende belangen. De enige manier is dan de ‘stikken of slikken methode’.
Het grote nadeel van deze methode is dat het personeel wordt overvallen en dat gaat ten koste van het draagvlak binnen de organisatie. Aan de andere kant is het voordeel dat door de snelheid van deze methode de weerstand te laat kan komen.
Dwang moet in principe niet ingezet worden (alleen bij hoge uitzondering), omdat deze manier van werken inbreuk maakt op de goodwill van de organisatie.

In de praktijk worden meerdere methoden gecombineerd.

Foto: Rawpixel/Unsplash.com

Bron: Mastenbroek, W.F.G.; Verandermanagement; 1997, Holland Business Publications.

Reageren is niet mogelijk