Artikelen

De mens en de verandering

de mens en de verandering

De turn-aroundmanager wordt vaak ingezet als de zittende manager ongeschikt is om het veranderproces te leiden.

In een organisatie waar een ingrijpende verandering wordt doorgevoerd, reageren de actoren (het personeel van hoog tot laag) verschillend. Welke groepen worden onderscheiden en hoe staat de manager in het veranderproces?

Collectieve en individuele veranderingen
We onderscheiden zowel collectieve als individuele veranderingen. Er is sprake van een collectieve verandering als een groep of groepen met de veranderingen te maken krijgen. Als er één of enkele mensen de verandering doormaken is er sprake van individuele veranderingen.

Vier groepen veranderingstypen
De mate van veranderingsbereidheid is belangrijk voor de voortgang van een veranderingsproces. Het hogere management moet een breed draagvlak creëren. Het management wordt met een aantal groepen van mensen geconfronteerd.

De vier groepen van veranderingstypen zijn:

  1. Innovators;
  2. Vroege volgers (early adaptors);
  3. Late volgers (late adaptors);
  4. Behoudenden.

De kleinste groep van mensen zijn de innovators. Ongeveer 10 procent van de medewerkers zijn altijd bereid om iets nieuws uit te proberen.

Ongeveer 30 procent van de mensen zijn de vroege volgers. Al vrij snel is deze groep klaar om mee te doen.

50 procent van het personeel neemt niet graag risico’s, maar beseft op een bepaald moment dat de verandering plaats moet vinden. Deze groep is kritisch op het beleid en wil alle informatie tot zich nemen.

De overige 10 procent van de medewerkers gaan pas overstag als er geen andere mogelijkheden meer zijn.

De manager en het veranderproces
Kennis over de effecten van veranderingsprocessen is essentiële kennis voor de manager. De manager moet weten wat de veranderingsbereid is van de medewerkers. Hij moet op de hoogte zijn van verwachte en onverwachte veranderingen. Van de manager wordt ook verwacht bekend te zijn met de gewenste en ongewenste veranderingen. De manager moet een tijdspad uitstippelen met betrekking tot de duur van het veranderingsproces.

Zijn alle managers bereid te veranderen?
Het is niet zo dat alle managers bereid zijn om een organisatie te begeleiden naar een verandering. Managers zijn ook gewone mensen, die in eerste instantie behoren tot de eerder besproken veranderingstypen. Niet alle managers zijn innoverend. Voor het hogere management is het van groot belang om eerst alle managers bereid te vinden om in te stemmen met het veranderproces. Door deze groep voor zich te winnen kan het hoger management de voorgenomen verandering voorleggen aan de rest van de medewerkers. De managers fungeren als ambassadeurs van de verandering.

Demotie van managers
Demotie is het accepteren van een “lagere” functie of minder bezwarende taken. Managers die niet bereid zijn te veranderen, moeten namelijk op hun tellen passen. Het hogere management zal de onwelwillende managers aan de kant zetten ten gunste van jonge innovators. Het hogere management neemt met het inzetten van jonge managers wel het risico dat ervaring met de werkprocessen tijdens de verandering verdwijnt.

Verandermanager
De verandermanager of turn-aroundmanager wordt vaak ingezet als de zittende manager ongeschikt is om het veranderproces te leiden, om welke reden dan ook. De zittende manager behoeft niet per se de organisatie te verlaten. Het kan zijn dat deze manager het team blijft leiden, maar niet de taken van het veranderproces op zich neemt.

De turn-aroundmanager verlaat dat deel van de organisatie weer als de verandering heeft plaatsgevonden.

Gemengde werkgroepen
Managers die behoren tot de groep innovators willen vaak te snel veranderen. Deze groep van managers loopt het risico ver voor de troepen (medewerkers) uit te lopen. De medewerkers kunnen of willen het tempo niet volgen waardoor het veranderproces een slechte start doormaakt.

Om deze reden worden meestal gemengde werkgroepen samengesteld. In deze werkgroepen nemen alle veranderingstypen plaats om een evenwichtige samenstelling te verkrijgen.

De manager moet aan de slag en zijn strategie bepalen. Lees de volgende blogpost hierover.

Foto: Rawpixel/Unsplash.com

Reageren is niet mogelijk