Artikelen

Weerstand tegen verandering

Weerstand tegen verandering

Onbegrip ontstaat door gebrek aan informatie. Alle veranderingen roepen weerstanden op en daarom moet de manager daar veel aandacht aan geven. Wat zijn de belangrijkste weerstanden tegen veranderingen?

De belangrijkste weerstanden tegen veranderingen

Motieven die niet uitgesproken worden
Onderliggende motieven zijn motieven die niet uitgesproken worden. Vaak zijn deze het gevolg van persoonlijke conflicten. Er is dus geen weerstand tegen de verandering , maar wel tegen de persoon die ze voorstelt. Ook kan de weerstand gericht zijn op de persoonlijke gevolgen, zoals het verliezen van een baan. Er kan dus frictie zijn tussen het belang van de organisatie en de belangen van de medewerkers.

Onbegrip
Onbegrip ontstaat door gebrek aan informatie. Daarnaast kan er gebrek aan inzicht zijn bij een aantal medewerkers. Derhalve is het van groot belang om voorlichting te geven. De voorlichting moet ‘op maat’ geleverd worden, d.w.z. de informatie moet ook begrijpelijk zijn voor de laaggeschoolden in de organisatie. 

Verschil in verwachtingen
Als het veranderproces loopt, kan het op een moment gebeuren dat een deel van de medewerkers andere verwachtingen had over de nieuwe situatie. De manager kan dit probleem deels voorkomen door SMART-geformuleerde informatie te verschaffen. Echter, het is niet altijd te voorkomen dat sommige personen de informatie anders interpreteren dan is bedoeld.

Natuurlijke weerstand
Mensen die altijd beren op hun weg zien, hebben een natuurlijke weerstand ontwikkeld tegen veranderingen. De behoudende houding kan alleen met positieve persoonlijke informatie worden beïnvloed.

Te veel veranderingen
Als er in een organisatie te veel veranderingen op hetzelfde moment of direct na elkaar worden doorgevoerd, kan weerstand ontstaan. Het gaat dan niet om de veranderingen zelf, maar om de onrustige situatie die is ontstaan door het aantal veranderprocessen. Binnen de organisatie moet goede coördinatie plaatsvinden, anders vinden de critici (tegenstanders van de veranderingen) altijd een stok om mee te slaan.

Tijdsaspecten
Tijdsdruk zal altijd weerstand oproepen. Als een verandering te snel wordt doorgevoerd, zullen de medewerkers die niet snel genoeg kunnen schakelen gaan afhaken. Het gevolg is dat de hakken in het zand worden gezet. Als het veranderproces te lang duurt, hebben tegenstanders veel kans om het proces alsnog te saboteren.

Onzekerheid
Een nieuwe situatie is voor bijna alle medewerkers een volledig nieuwe organisatie. De weerstand kan ontstaan als men geen goed beeld heeft gekregen van de nieuwe situatie ondanks dat deze SMART was geformuleerd.

Wat kan de manager doen tegen weerstand?
De manager moet proberen om weerstanden te voorkomen. Ten eerste moet de manager op de hoogte zijn van de factoren die weerstanden veroorzaken. Ten tweede moet de organisatie de juiste veranderingsstrategie kiezen en ten derde moet de manager open en eerlijk communiceren.

Omdat weerstand een onderdeel is van het veranderproces, zal de manager met vertrouwen en samen met de medewerkers de bezwaren bespreken om escalatie van de problemen te voorkomen.

Gevoelens of feiten
Het is van belang om te weten wat de oorzaak is van de weerstand. Het kan immers voorkomen dat men bezwaar maakt tegen de verandering vanwege de gevolgen. Het is dan aan de manager om met de medewerker die gevolgen te bespreken.

 Weerstanden kunnen gebaseerd zijn op feiten of gevoelens. Als er sprake is van feitelijke bezwaren, dan kunnen deze op basis van argumenten worden besproken. Anders is het als er sprake is van gevoelens die worden geuit. De manager doet er goed aan vooral begrip te tonen.

Een goede manager neemt weerstand serieus en geeft medewerkers tijd en ruimte de weerstand te verminderen of weg te nemen. Dit kan door training, open communicatie maar ook samenwerken. Afscheid nemen van personeel kan niet worden uitgesloten. Soms moeten harde beslissingen genomen worden om de vooruitgang niet te stoppen.

De manager doet er goed aan om weerstand tegen het veranderproces bespreekbaar te maken tijdens het overleg met de medewerkers.

Het sleutelwoord in de strijd tegen weerstand is dus communicatie.

Veranderingen roepen weerstand op omdat ze grote impact hebben op medewerkers en daarom is het zeer belangrijk dat de manager de psychologische en sociologische aspecten onder ogen ziet. 

Foto: Rawpixel/Unsplash.com

Reageren is niet mogelijk