Artikelen

Wat verandert er voor de medewerker met Het Nieuwe Werken?

Wat verandert er voor de medewerker met Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken is een aanleiding om anders naar de organisatie en de manier van werken te kijken. Managers moeten leren loslaten, maar wel begeleiden naar en sturen op resultaten, waardoor leidinggevenden en medewerkers onderling anders samenwerken.

Definitie van Het Nieuwe Werken

Organisaties met een visie op samenwerken en kennis delen kunnen met Het Nieuwe Werken bereiken dat medewerkers flexibeler en productiever werken; bovendien beleven ze in hun werk dan meer vrijheid, vertrouwen en respect.

Het Nieuwe Werken kent een aantal positieve bijwerkingen

Productiviteitsverbetering
De medewerkers hebben de vrijheid te werken waar men wil en dat heeft een gunstig effect op de productiviteit.

Verbetering van de arbeidsmarktpositie
Werkgevers worden aantrekkelijker voor werknemers omdat jonge arbeidskrachten ambiëren om in vrijheid te werken op kantoren die moderner zijn dan traditionele werkomgevingen.

Kostenreductie
Het Nieuwe Werken reduceert de kosten, omdat er minder reiskosten worden gemaakt en kantoren kleiner behuisd kunnen zijn.

Bricks, bytes en behaviour
De Engelstalige termen ‘bricks, bytes en behaviour’ worden veel gebruikt in de context van Het Nieuwe Werken. Het gaat dan om de huisvesting, techniek en gedrag. Het kantoor is een sociaal bindmiddel (bricks), de technologie biedt de mogelijkheden (bytes) en de factor mens is vertegenwoordigd door het gedrag, de houding en de cultuuromslag (behaviour).

 Organisatieverandering
Als de huisvesting helemaal in lijn is met Het Nieuwe Werken en de medewerkers zijn voorzien van de beste hard- en software, dan bereikt een organisatie niet het gewenste resultaat als de medewerkers een onwelwillende houding vertonen. Het gedrag van de mensen moet overeenkomen met de visie van het bedrijf. Niet alleen de medewerkers moeten een positieve grondhouding hebben ten opzichte van Het Nieuwe Werken. Ook de managers dienen volledig achter de nieuwe manier van werken en de daarbij behorende organisatieverandering te staan, want zij moeten immers het veranderingsproces leiden.

Wat moet veranderen?
Hieronder een aantal veranderingen die Het Nieuwe Werken met zich meebrengt.

Flexibel willen werken. De werknemer moet zijn vertrouwde kantoor opgeven en wellicht ook zijn dagroutine.

Wisselwerkplekken. Niemand krijgt een eigen werkplek, ongeacht positie of ervaringsniveau.

Geen muziek. Geen muziek op de werkvloer, tenzij iedereen daarmee instemt.

Clean desk. De werkplek niet langer bezet houden dan strikt noodzakelijk is.

E-mail in plaats van de telefoon. E-mail en andere digitale middelen kunnen meer gebruikt worden als conversatiemiddel. Het kan één-op-één gesprekken vervangen, waardoor men elkaar minder stoort.

Vergaderen met agenda. Alleen vergaderen met een vastgestelde agenda, zodat deelnemers weten wat er van hen verwacht wordt en niet voor niets komen opdagen.

Maximale vergadertijd. De duur van een vergadering moet vastliggen opdat de medewerkers de tijd beter kunnen indelen.

Papierloos werken. Geen voorraad papier of schaduwarchief in eigen beheer. De digitalisering heeft als voordeel dat iedereen over actuele gegevens kan beschikken.

Bereikbaar zijn. Follow-me inschakelen, voicemail inspreken en afspraken over beltijden maken.

Beter samenwerken. Als individuen klaar zijn voor Het Nieuwe Werken is de organisatie nog niet klaar. Sterker nog: dit is pas het begin. Alle medewerkers moeten in staat worden gesteld om samen te werken. Goede informatievoorziening, tools en waterdichte afspraken die passen bij de bedrijfscultuur zijn nodig om beter samen te werken.

Aansturen op resultaten
De medewerker krijgt een grote verantwoordelijkheid ten opzichte van de taken die hij moet uitvoeren. De medewerker is meer op zichzelf aangewezen. Bij Het Nieuwe Werken staat de mens ‘zelf’ centraal: zelfdiscipline, zelfsturing, zelfontplooiing en zelfredzaamheid zijn de sleutelwoorden.

Het Nieuwe Werken behelst werken op basis van targets en prestatieafspraken (sturen op resultaten). Er wordt dus niet meer aangestuurd op aanwezigheid. De medewerker zal zijn werk zelf moeten gaan indelen, werkrooster opstellen en plannen. In overleg met de collega’s kan de werknemer zijn eigen werktijden vaststellen.

Al deze veranderingen komen niet vanzelf tot stand; werk aan de winkel voor de verandermanager.

Foto: Nikita Vantorin/Unsplash.com

Reageren is niet mogelijk