Over deze website

Interviews door AndersSamenwerken.nl

interviews anderssamenwerken.nl

AndersSamenwerken.nl interviewt professionals die de voordelen en uitdagingen delen over efficiënt en slimmer samenwerken. Alle geïnterviewde personen vervullen een bijzondere positie in hun niche.

Door mensen uit verschillende disciplines aan het woord te laten, worden boeiende inzichten over nieuwe werkconcepten en anders samenwerken belicht.

Iedereen die geïnterviewd wordt, krijgt de kans zijn product (vaak een boek) of dienst te promoten. Op verzoek plaatst AndersSamenwerken één directe link. Daarnaast worden links geplaats naar de (persoonlijke) website en contactinformatie.

De interviews vinden meestal via e-mail plaats. Telefonische of persoonlijke gesprekken zijn ook mogelijk.

AndersSamenwerken hanteert de algemene journalistieke regel dat de geïnterviewde het artikel voor publicatie mag inzien en controleren op feitelijke onjuistheden. Check de spelling van namen, functiebenamingen, jaartallen, leeftijden, links, bedragen en getallen.

AndersSamenwerken betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Onjuistheden die na publicatie toch in het artikel staan, worden in overleg gecorrigeerd.

AndersSamenwerken verzoekt de geinterviewde een rechtenvrije portretfoto beschikbaar te stellen. Formaat 16:9 (1200 x 675).

Reageren is niet mogelijk