Artikelen

Wat is Het Nieuwe Werken?

wat is het nieuwe werken

Organisaties met een visie op samenwerken en kennis delen kunnen met Het Nieuwe Werken bereiken dat medewerkers flexibeler en productiever werken; bovendien beleven ze in hun werk dan meer vrijheid, vertrouwen en respect.

Het Nieuwe Werken is een andere manier van werken en samenwerken.

Brick, bytes en behavior
Als je over Het Nieuwe Werken praat, kun je niet om 3 bekende termen heen. Lees de artikelen over bricks, bytes en behavior.
Lees de artikelen op deze site hierover.

Definitie
Een veel gebruikte definitie voor Het Nieuwe Werken luidt:

Het Nieuwe Werken is een visie om werken effectiever, efficiënter maar ook plezieriger te maken voor zowel de organisatie als de medewerker. Het Nieuwe Werken staat ook voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken, niet altijd van negen tot vijf en niet voortdurend op kantoor.

Microsoft en Het Nieuwe Werken
Het softwarebedrijf Microsoft was een voorloper in Nederland op Het Nieuwe Werken. Microsoft omschreef HNW als volgt:

Het Nieuwe Werken is een andere manier van werken en samenwerken ondersteund door de laatste technologie. In Het Nieuwe Werken gaan mensen en organisaties flexibeler om met de arbeidstijd en werkomgeving. Hierdoor voelen mensen zich prettiger en wordt de organisatie productiever.

Er zijn nog meer definities van Het Nieuwe Werken bekend.

Naast de term Het Nieuwe Werken zijn er 42 alternatieven voor het begrip HNW.

Bedrijfsdoelstellingen
Het Nieuwe Werken is een middel om bedrijfsdoelstellingen te halen, want het moet bijdragen aan het succes van de onderneming. Een andere manier van werken levert méér op.

Het Nieuwe Werken kent een aantal positieve bijwerkingen:

Kostenreductie
Het Nieuwe Werken reduceert de kosten, omdat er minder reiskosten worden gemaakt en kantoren kleiner behuisd kunnen zijn.

Productiviteitsverbetering
De medewerkers hebben de vrijheid te werken waar men wilt en dat heeft een gunstig effect op de productiviteit.

Verbetering van de arbeidsmarktpositie
Werkgevers worden aantrekkelijker voor werknemers omdat jonge arbeidskrachten ambiëren om in vrijheid te werken en de kantoren zijn moderner dan traditionele werkomgevingen.

Vrijheid en vertrouwen
Door die toegenomen vrijheid wordt werken zinvoller en uitdagender. De medewerker verricht het werk niet alleen omdat hij dat moet, maar ook omdat hij dat graag wil. Het werken kan hij doen waar en wanneer hij wil. De werknemer is niet alleen afhankelijk van de techniek (computer, telefoon), maar ook van de leidinggevende. De manager die overstapt van de traditionele (‘oude’) werkomgeving naar Het Nieuwe Werken, zal zich aan moeten passen. De leidinggevende zal de werknemers moeten aansturen op resultaat. Daarvoor moet hij taken uithanden geven. De werknemer krijgt hierdoor meer verantwoordelijkheid.

De vrijheid en het vertrouwen dat bij de medewerkers wordt neergelegd, is cruciaal voor het slagen van Het Nieuwe Werken in een organisatie. Het is aan de leidinggevenden om het vertrouwen te geven. Voor veel managers zal dit een geheel nieuwe werkwijze zijn. Alle medewerkers van een bedrijf, van hoog tot laag, moeten zich aanpassen aan het nieuwe arbeidsethos.

De medewerker staat centraal
Het Nieuwe Werken zet de medewerker centraal (de productiefactor mens), omdat het beste uit de mensen moet worden gehaald. In veel organisaties worden flexibele arbeidsrelaties aangegaan met de medewerkers. Er wordt ook meer op contractbasis gewerkt.

Bij Het Nieuwe Werken wordt de vraag gesteld wat de medewerker nodig heeft om zijn werk zo goed mogelijk te doen. Denk hierbij aan ICT-hulpmiddelen, duidelijke regels en procedures, thuiswerkregeling, een opleidingsplan, afspraken op te boeken resultaten en een coachende manager.

Vier principes van Het Nieuwe Werken
Samengevat kunnen we stellen dat Het Nieuwe Werken vier principes kent:

  • De medewerkers kunnen tijd- en plaatsonafhankelijk werken;
  • De medewerkers werken zelfstandig en o.b.v. kennis, ervaringen en ideeën;
  • De medewerkers worden aangestuurd op resultaten;
  • De organisatie heeft flexibele arbeidsrelatie met de medewerkers.

De definitie van AndersSamenwerken.nl

Organisaties met een visie op samenwerken en kennis delen kunnen met Het Nieuwe Werken bereiken dat medewerkers flexibeler en productiever werken; bovendien beleven ze in hun werk dan meer vrijheid, vertrouwen en respect.

Reageren is niet mogelijk