Boeken

Frederic Laloux: Reinventing organizations

Frederic Laloux: Reinventing organizations

Organisaties die op een nieuwe manier werken, ziet auteur Laloux als voorloper als het gaat om ‘reinventing organizations’; het heruitvinden van organisaties.

De oorspronkelijke versie van ‘Reinventing organizations’ van adviseur en coach Frederic Laloux is zowel met gejuich als met forse kritiek ontvangen. De één vindt het een inspirerend filosofisch boek en de ander noemt het zelfs gevaarlijk, omdat het wetenschappelijke karakter ontbreekt. In een recensie las ik zelfs de kwalificatie ‘welig tierende onzin’.

Reinventing organizations

De oorspronkelijke versie van Reinventing organizations had de ondertitel ‘A guide to creating organizations inspired by the next stage of human consciousness’. Het boek telde meer dan 361 pagina’s. Op aanraden van lezers over de gehele wereld is een beter leesbare versie gemaakt. Dit boek is heeft de ondertitel ‘An illustrated invitation to join the conversation on next-stage organizations’. Als je de ‘plaatjesversie’ van het boek ‘Reinventing organizations’ openslaat, lees je ‘This don’t quite look like a management book’. En dat klopt. Er is overigens ook een Nederlandse versie van Reinventing organizations.

Discussiestuk
Deze nieuwe ondertitel is met zorg gekozen. Het boek ‘Reinventing organizations’ is namelijk geen handleiding om organisaties opnieuw in te richten. De auteur ontraadt met kracht om deze fundamentele verschuiving in het denken over organisaties niet te implementeren als het volledige management en aandeelhouders niet op één lijn zitten. Het boek is wel geschikt om te discussiëren over de ideeën die aan de orde komen.

Nieuwe werkelijkheid
Volgens Laloux is er een nieuwe werkelijkheid waarin we op een open manier naar de wereld en wijze waarop we samenwerken moeten kijken. Weg met de verouderde organisaties en opvattingen. Organisaties die op een nieuwe manier werken, ziet Laloux als voorloper als het gaat om ‘reinventing organizations’; het heruitvinden van organisaties.

Kleurenindeling
Op basis van de ideeën van filosoof Ken Wilber heeft de auteur van ‘Reinventing organizations’ organisaties ingedeeld in kleuren:

  • Rood is impulsief: angst cultuur, verdeling van werk onder strakke leiding.
  • Amber is conformistisch: formele rolverdeling, hiërarchisch gevormd.
  • Oranje is prestatiegericht: verslaan van de concurrentie, focus op groei en winst.
  • Groen is pluralistisch: klassiek, gemotiveerde medewerkers, met idealen.

Blauwgroen of cyaan is de kleur van de toekomst: de evolutionaire organisaties worden gekenmerkt door drie principes (doorbraken genoemd): zelfsturing, heelheid (volkomenheid, eenheidsbewustzijn) en evolutionair doel. Laloux is van mening dat deze drie principes niet in iedere organisatie volledig aanwezig moet zijn.

Laloux:

I’ve come to believe hat these management practices can operate in every type of culture because they tap into fundamental human needs, longings, and capabilities.

Zelfsturing
Laloux heeft een aantal organisaties bestudeerd, waaronder het Buurtzorg Nederland. De organisatie leent zich erg goed voor zelfsturing, omdat het een autonome en niet zo ingewikkelde organisatie is. Het principe, dat uitgaat van gelijkwaardige relaties, zonder behoefte aan hiërarchie of consensus, is gebaseerd op de kwaliteiten van de verschillende medewerkers. Doe waar je goed in bent. Kun je goed organiseren, ga dan roosters maken, om maar een voorbeeld te noemen. Dus niet iedereen is gelijk, maar alle medewerkers krijgt de kans om te groeien.

Het grote verschil met traditionele organisaties is dat beslissingen door managementteams worden genomen op basis van ‘soundbites’, volgens Laloux. De beslisser heeft niet alle informatie, omdat hij simpelweg niet de tijd heeft details tot zich te nemen. Laloux pleit ervoor dat beslissingen worden genomen door mensen die de specifieke expertise bezitten.

Heelheid
Het hoofdstuk ‘heelheid’ staat bol van filosofisch geklets over de mens in de organisatie. Daarnaast staan er dit deel van het boek veel ‘open deuren’ zoals over het professionele masker dat we opzetten als we naar het werk gaan. Een citaat:

Enormous energy is set free when we finally drop the mask, when we dare to be fully ourselves.
Het principe ‘heelheid’ wordt een doorbraak genoemd, ik vind dit zwaar overdreven. Het komt erop neer dat medewerkers de beste prestatie neerzetten als ze in vrijheid (als ze volledig zichzelf zijn) kunnen werken.

Evolutionair
Laloux is van mening dat missies en visies vaak niet meer dan loze kreten zijn, bedacht door het management en niet ondersteund door de medewerkers. Bovendien worden veel organisaties niet gedreven door een hun doel, maar gaan ze voor de winst op aandrang van de aandeelhouders. Ook non-profitorganisaties gaan concurrentie aan uit zelfbehoud. Vaak in de vorm van territorium afbakening. Allemaal niet nodig zegt Laloux in veel woorden. De medewerkers van blauwgroene of cyane organisaties nemen besluiten door het grotere doel van de organisaties te volgen. Buurtzorg wordt er weer bijgehaald als voorbeeld, omdat zij zelfs de concurrentie voordeden dat het anders kan. Voor veel andere organisaties is dat nog een utopie, vrees ik.

Over veranderprocessen doet Laloux zeer laconiek naar mijn mening. Laloux:

We need to redesign the organization like we redesign a machine, moving people around to fit the new blueprint.
Natuurlijk, dat we daar niet eerder aan hebben gedacht. Of ben ik nu te cynisch?

In grote stappen naar blauwgroen
In het derde deel van het boek gaat Laloux uitleggen hoe organisaties blauwgroen kunnen worden. Daarbij neemt hij vaak grote stappen, alsof alles vanzelf gaat. Het toverwoord is immers zelfsturend. Als de medewerkers het zelf willen, gebeurt het ook. Daarmee is het onderwerp verandermanagement behandeld. Ook dit lijkt mij een droombeeld. Laloux presenteert het perfecte plaatje. De condities (‘top leaderschip’ en ‘ownership’) voor de ideale organisatie worden genoemd. In de geïllustreerde versie van het boek ‘Reinventing organizations’ wordt niets gemeld als nog niet voldaan kan worden aan de grondbeginselen. De auteur neemt regelmatig grote stappen en heeft een zeer vooringenomen beeld, althans zo komt het op mij over. Dit is tevens de conclusie van mijn recensie. Desondanks is ‘Reinventing organizations’ een interessant boek over de toekomst van Het Nieuwe Werken.

Bron: Frederic Laloux: Reinventing organizations

Reageren is niet mogelijk