Interviews

Jeannette Beelen – Coach professionele en persoonlijke ontwikkeling

jeannete Beelen

Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen vraagt om structureel onderhoud. Jeannette Beelen begeleidt mensen om duurzaam te ontwikkelen in werk en leven. Lees het interview over de vrouw achter ‘Mens in Uitvoering’.

Wie ben je en wat doe je?
Mens in Uitvoering ben ik, Jeannette Beelen. Ik begeleid mensen in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Dat doe ik praktisch, positief kritisch en betrokken. Door mijn opleiding, kennis en ervaring te combineren met een sterke intuïtie en een stevige dosis gezond verstand.

Deze maand bestaat Mens in Uitvoering 10 jaar. In 2007 stond ik voor de keuze: meer van hetzelfde of iets nieuws gaan doen. Ik zat niet meer lekker op mijn plek bij mijn toenmalige werkgever. Het werk was inhoudelijk leuk, maar de omgeving en randvoorwaarden pasten voor mij niet meer. Na een periode van uitval en herbezinning waren er twee opties: Een betere baan bij een andere werkgever, met een hoger salaris en een mooiere auto. Of .. voor mezelf beginnen, met alle mogelijkheden en onzekerheden die daar bij horen. Voor het laatste heb ik gekozen. Voor mij was het doorslaggevend dat ik voelde dat ik niet gelukkiger zou worden van meer geld en status. Ik vond het belangrijker om te werken vanuit vrijheid en bijdragen aan proactieve ontwikkeling. En tot op heden inspireert me dat nog steeds elke dag.

Een van mijn eerste ideeën is het ontwikkelen van de Loopbaan APK geweest. Vaak wordt een coach ingezet als het leed al geschied is. Op allerlei gebieden is dat niet wenselijk: medewerkers vallen uit of presteren niet naar behoren, het zelfvertrouwen krijgt een deuk, vertrouwen wordt beschaamd, het werk wordt niet gedaan, hogere kosten, hogere werkdruk, noem maar op…. Niet wenselijk voor de medewerker, niet wenselijk voor het team en ook niet wenselijk voor de organisatie. Dit gegeven was de aanleiding om me af te vragen hoe het zou zijn als je zorgt dat een medewerker wendbaar en weerbaar blijft? Van reactief naar proactief. Iets dat vergelijkbaar is met een APK voor je auto. Zorgdragen en verantwoordelijkheid nemen voor je loopbaan en leven. Zo is de Loopbaan APK in de beginjaren van Mens in Uitvoering ontstaan en sindsdien verder doorontwikkeld.

Je missie is mensen laten vertrouwen op hun eigen kwaliteiten, vaardigheden en mogelijkheden. Hoe komt het dat niet alle mensen deze eigenschappen niet van nature erkennen?
Dat kan door van alles komen, door opvoeding, ervaringen in het leven, invloeden van buitenaf. We worden allemaal geleefd door de waan van de dag. Vaak denderen we door zonder even stil te staan en te reflecteren. We passen ons dan onbewust aan op de buitenwereld en op wat van ons verwacht wordt.

Mensen die bij mij komen voor een traject, zijn vaak het contact in meer of mindere mate met zichzelf kwijt. In hun werk en vaak ook in hun leven. In mijn begeleiding staat de mens zelf weer centraal. Het gaat niet om veranderen. Integendeel, het gaat juist om herontdekken wie je bent, wat je kan, waar je voor staat en wat je behoefte is. Dat noem ik duurzaam ontwikkelen.

Heb je ervaring met organisaties waar (een vorm van) Het Nieuwe Werken is ingevoerd? Vervulde je een bepaalde rol? Wat viel je op?
Vanuit mijn vakgebied benader ik Het Nieuwe Werken als het werken in de huidige tijd waar meer appél gedaan wordt op eigen verantwoordelijkheid en meer flexibiliteit. Het Nieuwe Werken vraagt dan om een mate van zelfbewustzijn en motivatie om blijvend te ontwikkelen. Ik word gevraagd door organisaties die een omslag willen maken naar wendbare en weerbare medewerkers. In deze tijd heeft elke organisatie te maken met een veranderende markt en maatschappij. En daar hoort ook een andere houding van medewerkers bij. Medewerkers vertellen dat ze meer verantwoordelijkheid en eigen regie moeten nemen, is niet voldoende. Het is fijn én noodzakelijk dat medewerkers daarin ook gefaciliteerd en gestimuleerd worden. Dat geldt zeker voor medewerkers die al langere tijd in dienst zijn. Zo herinner ik me een HR-manager die vertelde dat een medewerker door de jaren heen al verschillende mogelijkheden voor ontwikkeling aangeboden had gekregen. Deze medewerker zei ‘ja’ maar nam zijn verantwoordelijkheid niet. De organisatie bestempelde dat als weerstand, eigenwijs en onwil. Dat het ook te maken zou kunnen hebben met onkunde, angst en onzekerheid van de medewerker, was een eyeopener.

Naast Het Nieuwe Werken speelt ook het langer doorwerken een belangrijke rol. Het is van enorm groot belang dat alle medewerkers, van jong tot oud, van waarde zijn en blijven op de arbeidsmarkt. Dat vraagt een investering en bereidheid van de medewerker, de organisatie en de overheid.

Is iedereen geschikt om in een HNW-organisatie te werken?
Of iedereen daar geschikt voor is, kan ik niet bevestigen of ontkennen. Wat ik wel weet, is dat Het Nieuwe Werken van elke medewerker een mate van zelfbewustzijn vraagt en motivatie om blijvend te ontwikkelen. Om van daaruit te kijken of een organisatie passend is en op welke manier.

Als teamcoach ga je ook bij organisaties aan de slag. Wat is de belangrijkste oorzaak dat er niet goed wordt samengewerkt en hoe los je dat op?
Een team is een verzameling mensen die samen werken aan een gemeenschappelijke opdracht: mensen die constructief met elkaar werken op basis van ieders specifieke talent en kracht. Als alles klopt is de opbrengst van een team groter dan de optelsom van de afzonderlijke delen. Dan is samenwerken leuk, stimulerend en zinvol. Je hebt vertrouwen in de organisatie en je bent trots op je werk. Je hebt bewegingsvrijheid en met je kwaliteiten en vaardigheden lever je een bijdrage aan het grotere geheel. Je voelt je verbonden, gezien en gewaardeerd.

Wanneer een of meerdere elementen ontbreken, gaat het stroef lopen. Om het als individu of als team weer op de rit te krijgen zijn begrip, bewustzijn en bereidheid voorwaarde.

Om die reden heb ik naast de Loopbaan APK een Team APK ontwikkeld. De Team APK geeft inzicht in de kwaliteiten van de afzonderlijke medewerkers en van het team als geheel. Wat werkt, wat werkt niet en waarom is dat zo? De Team APK geeft een frisse kijk op de cultuur, de valkuilen en de mogelijkheden voor verbetering. De uitkomst is begrip en bewustzijn. Een mooie basis voor meer verbinding, effectievere samenwerking en betere communicatie. Van daaruit kan meer, of weer, beweging en ontwikkeling ontstaan.

In grote organisaties zie je vaak dat de medewerkers ‘verandermoe’ zijn geworden en daardoor verstarren. Heb jij een tip hoe werknemers beter moeten omgaan met veranderingen in organisaties?
De enige zekerheid die er is, is dat er altijd verandering zal zijn. De vraag is dus niet of je er mee te maken krijgt, maar hoe je er mee omgaat als je er mee te maken krijgt. Om te kunnen omgaan met veranderingen is het van belang dat je weet wat je eigen basis is. Hoe steviger je basis, hoe makkelijker je ermee om kunt gaan. Vergelijk het met een tuimelpoppetje: hoe zwaarder het lood, hoe sneller weer in balans.

Wat is duurzame inzetbaarheid en wat betekent dit voor organisaties?
Duurzame inzetbaarheid gaat over motivatie, competentie en vitaliteit. Duurzame inzetbaarheid is het proactief en constructief inzetten van kwaliteiten in werk en ontwikkeling. Gebaseerd op onderzoek en reflectie, initiatief nemen, doelen stellen, keuzes maken, zelfvertrouwen hebben en lef tonen. Het resultaat is mensen en organisaties die wendbaar en weerbaar zijn, die Ondernemend Werken.

Duurzame inzetbaarheid is een van mijn stokpaardjes. Weet je bijvoorbeeld dat mensen in hun werk gemiddeld minder dan 25% van hun kwaliteiten kunnen benutten. En dat ruim 70% toe is aan een nieuwe uitdaging. Stel je eens voor wat dat betekent voor een organisatie.

Het is dus van groot belang dat er aandacht is voor de professionele en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Dit betekent voor organisaties investeren in en aandacht voor alle mensen ongeacht opleidingsniveau, van jong tot oud en van uitvoerend tot directie. En … het betekent ook iets voor medewerkers. Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen vraagt om structureel onderhoud. Door regelmatig na te denken en te werken aan je toegevoegde waarde voor de arbeidsmarkt op korte en langere termijn.

Is dat ingewikkeld en tijdrovend?
Nee hoor, dat hoeft niet: neem 5 minuten per dag de tijd om even in rust terug te kijken en te reflecteren. Wat is goed gegaan? Wat heeft mij energie gegeven? Waar voel ik me ongemakkelijk bij? Wat ga ik morgen anders doen? En ga praten met een andere professional (je leidinggevende, een HR-medewerker, een coach), wanneer je merkt dat je vastloopt.

Wil je een uitgebreide check? Overweeg dan eens om de Loopbaan APK te doen. Dat kan zowel online als face-to-face. Je bent van harte welkom.

Hoe kunnen de lezers je bereiken?
Je kunt de website Mens in Uitvoering bezoeken, mij bellen (06 180 111 67) of mailen.

Jeannette, bedankt voor het delen van je inzichten.

Reageren is niet mogelijk