Interviews

Joan Hoexum – Opleider in neuro-linguïstisch programmeren

Joan Hoexum is auteur van het boek ‘Morgen is vandaag – Een waardevol leven als public professional’. Een interview over neuro-linguïstisch programmeren (NLP) en hoe ambtenaren daar baat bij kunnen hebben.

Wie ben je en wat doe je?
Mijn naam is Joan Hoexum. Ik ben internationaal opleider in neuro-linguïstisch programmeren (NLP), NLP Master practitioner, NLP coach opleider en NLP coach. Ik ben gecertificeerd door The Society of Neuro-Linguistic Programming van Richard Bandler, de mede-grondlegger van NLP.

Ik verzorg via mijn bedrijf Vitality Solutions officiële NLP trainingsopleidingen voor zowel particulieren als bedrijven en organisaties. Verder geef ik op maat gemaakte NLP trainingen en workshops voor de overheid en het (internationale) bedrijfsleven en treed ik op als gastspreker. Zojuist is mijn eerste boek ‘Morgen is Vandaag’ uitgebracht.

Waarom heb je het boek ‘Morgen is Vandaag’ geschreven?
Ik deel erin mijn verhaal over de overstap van ambtenaarschap naar NLP-deskundige. Tevens breng ik erin samen de ervaringen van nationale en internationale NLP-gebruikers. Met NLP hoop ik professionals en organisaties handvatten te bieden om zich in harmonie voor te bereiden op de snelle ontwikkelingen van deze tijd. Ik hoop dat ambtenaren door dit boek de stimulans vinden om na te denken over de diepere levensvragen, over werk- en levenskunst.

Wat moet de ambtenaar, of zoals jij hem/haar noemt ‘de public professional’, doen om aansluiting te maken (of te houden) met de samenleving?
Ik denk dat het belangrijk is om een open houding naar de samenleving te hebben, goed weten te luisteren en mee te denken met de burger. De public professional dient goed geïnformeerd te zijn over wat er in de samenleving speelt. Hij/zij is vaardig in communiceren en weet rapport te bouwen, verbinding maken met de ander.

Aan welke competenties moet de moderne ambtenaar voldoen volgens jou?
De moderne ambtenaar is een ondernemer. Hij bouwt en onderhoudt netwerken, is communicatief vaardig, werkt samen met externe partijen en bedrijfsleven, is een snelle informatiemanager, houdt zijn/haar digitale vaardigheden op peil en is gewend aan flexibel en autonoom werken.

Waar schort het nu nog aan?
Kunnen omgaan met snelle verandering. Angst en onzekerheid werken verlammend en leiden tot weerstand. Daar schiet niemand iets mee op. Je angst uiten en je zorgen ‘lospraten’ zijn belangrijk. Het kan verrassend zijn hoe je antwoorden in een gesprek met een collega kunt vinden. Dat gesprek hoeft zich niet te beperken tot het werk.

Kun je in het kort beschrijven wat NLP is?
Neuro-linguïstisch programmeren is de studie van de subjectieve ervaring en van succesvol gedrag. Het leert je in bewustheid te leven en biedt praktische instrumenten voor het doorbreken van belemmerende overtuigingen. Door jezelf een spiegel voor te houden, ga je mentale en emotionele gedragspatronen herkennen en besef je dat je keuzemogelijkheden hebt.

Je realiseert je dat iedere persoon met een andere blik naar de wereld kijkt. Er is niet één realiteit. Dit besef werkt vaak al bevrijdend. NLP is daarmee ook een levenshouding, gekenmerkt door nieuwsgierigheid en leergierigheid. Observeren zonder oordeel.

NLP wordt ook wel de snelweg naar verandering genoemd. Het wordt al meer dan veertig jaar wereldwijd ingezet als communicatietechnologie en verander-methodiek.

Wat heb jij van NLP geleerd met betrekking tot zelfsturing en motivatie?
Door NLP werd ik me bewust van onbewuste processen in mezelf, zoals vaste denk- en gedragspatronen.Vervolgens ontdekte ik dat ik zelf kan kiezen die te veranderen en er iets voor in de plaats te denken of te doen, dat voor mij beter werkt en waar ik me beter door voel. Daarmee ben ik effectiever in communiceren en efficiënter in handelen geworden. Door te beseffen dat ik keuzes heb, ben ik flexibeler geworden. Ik kan mezelf gemakkelijk motiveren. Ik heb geleerd om heldere, realistische doelen te stellen volgens de NLP-methode. Eén manier is dat je je zintuiglijk inleeft in de uitkomst. Bijvoorbeeld door deze te visualiseren. Dit is een krachtige methode.

Kan NLP bijdragen in het (beter) functioneren in een HNW-organisatie?
In het algemeen is de ervaring van mensen die NLP toepassen, dat ze efficiënter worden en effectief omgaan met verandering. Of dit nu in een HNW-omgeving is of elders. Vanuit een grotere bewustheid maak je voor jezelf betere keuzes en bewaar je of verleg je juist de focus.

Waarom zijn ambtenaren gebaat bij coaching?
De overheid werkt meer resultaatgericht. Een ambtenaar kan op resultaten worden afgerekend. Een moderne manager heeft nu een faciliterende, coachende rol, in plaats van een controlerende rol. Dit is een groot verschil. Coachen kun je leren. De ambtenaar heeft baat bij moderne middenmanagers die kunnen coachen. Zo kan de ambtenaar beter gedijen.

Voor de persoonlijke ontwikkeling is het fijn om periodiek met een coach te kijken naar inhoud van het werk, voldoening die hij/zij ervaart en mogelijk bijscholing. Door de snelle veranderingen van deze tijd is het verstandig om nieuwe vaardigheden aan te leren. Blijven leren is het motto in een maatschappij, waarin verandering de enige constante is.

Joan, heel erg bedankt voor dit interview. We weten nu meer van neuro-linguïstisch programmeren en de ‘public professional’.

Het boek van Joan Hoexum kun je via deze website bestellen.

Reageren is niet mogelijk