Interviews

Rianne van de Ven – Coach voor hoogbegaafde volwassenen

rianne van de ven

Hoogbegaafdheid is een set van kenmerken. De meest genoemde is een IQ van boven de 130, maar hoogbegaafdheid omvat meer dan dat. Rianne van de Ven is coach voor hoogbegaafde volwassenen. Een interview over hoogbegaafden op de werkvloer.

Wie ben je en wat doe je?
Rianne van de Ven, ik ben coach voor hoogbegaafde volwassenen. Ook adviseer ik als consultant het bedrijfsleven hoe hoogbegaafde medewerkers beter tot hun recht kunnen komen en hoe ze hun HR-of diversiteitsbeleid ‘HB-proof’ kunnen maken.

Wat is het doel van ‘Hoogbegaafd in bedrijf’?
Hoogbegaafd in bedrijf is een van mijn handelsnamen en vanuit deze website richt ik met specifiek op thema’s rondom hoogbegaafd en werk. In mijn coachpraktijk komen meer onderwerpen aan bod dan alleen de werkgerelateerde. Daar richt ik me ook op bijvoorbeeld identiteit en zingeving.

Wat zijn de kwaliteiten van hoogbegaafden?
Hoogbegaafden zijn autonome, snelle, slimme denkers. Ze beschikken over een sterk analytisch vermogen, maar ze zijn ook heel sensitief; ze voelen veel aan. Daarnaast zijn ze enorm creatief en gedreven en nieuwsgierig. Wanneer een hoogbegaafde goed in zijn of haar vel zit en over goede zelfsturingsvaardigheden beschikt, kunnen ze deze kwaliteiten ook positief inzetten.

Je spreekt over sensitief. Is er een relatie tussen hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid?
Jazeker is er een relatie tussen hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid. Ik heb dit onderzocht aan de Vrije Universiteit Brussel onder leiding van prof. dr. Elke van Hoof. Uit dat onderzoek – publicatie volgt nog – blijkt dat ruim 85% van de hoogbegaafden ook hoogsensitief is.

Is hoogbegaafdheid een garantie tot succes?
Nee, dat is het niet. Wanneer hoogbegaafdheid in de jeugd niet herkend en erkend wordt, de hoogbegaafde niet voldoende uitdaging ervaart en weinig ‘peer’-contacten heeft, kunnen de aangeboren eigenschappen zich niet goed positief ontwikkelen en kunnen er problemen ontstaan. Soms zelfs ernstige problemen.

Wat zijn de voordelen van hoogbegaafden in een team?
Hoogbegaafden zijn onderling ook heel verschillend. Op deze vraag is dus niet een eenduidig antwoord te geven. In een team wil je àlle teamleden aanspreken op hun kwaliteiten, zodat een ieder in zijn of haar kracht komt te staan. Ook het hoogbegaafde teamlid dus. Ik zou zeggen: vraag het hem of haar! Maar over het algemeen kun je wel zeggen dat ze kritisch kunnen denken, vaak de andere kant belichten. Dat wat voor anderen evident is, is dat voor hen mogelijk niet en andersom. Ze kunnen dus echt een verrijkende functie hebben.

Wat zijn de valkuilen van minder goed functionerende hoogbegaafden?
Als een hoogbegaafde niet goed in z’n vel zit, kunnen alle kwaliteiten doorslaan en valkuilen worden. Dat geldt voor iedereen. Bij hoogbegaafden kan gedrevenheid dan drammerigheid worden. Kritisch en creatief denken kan zich dan manifesteren als kritiek en cynisme. Diepgaande kennis kan dan leiden tot betweterigheid. Stelligheid kan overkomen als arrogantie. Iemand die introvert is, kan dan stil worden, wegvallen, onderduiken.

Hoe kan een leidinggevende een hoogbegaafde begeleiden?
Hoogbegaafden houden van gelijkwaardig sparren en zijn vaak wars van hiërarchie. Als mens gelijkwaardig benaderd worden stellen ze dus enorm op prijs. Voel je als leidinggevende niet te snel bedreigd, hoogbegaafden zijn vaak inhoudelijk gedreven en meestal niet uit op jouw positie. Ze hebben vaak baat bij kaders: dat helpt ze om hun denkkracht en gedrevenheid de juiste kant op te richten. Maar laat ze daarbinnen vooral vrij, dat doet recht aan hun autonomie. Soms vergeten ze zelf om hulp te vragen, dus vraag af en toe of ze dat nodig hebben, maar niet betuttelen of micro-managen! Erken hun aandeel in successen. Persoonlijke ontwikkeling is vaak belangrijk, dus biedt ze ook perspectief. Feedback op hun gedrag ontvangen ze bij voorkeur in een-op-een-gesprekken. Maar ja, wie niet?

Omdat ze niet echt volgzaam van aard zijn, kunnen ze vaak slecht dingen tegen hun zin doen, met name als ze van mening zijn dat iets geen nut heeft. Maar als taken/activiteiten bijdragen aan een grotere positieve doelstelling, zijn ze gemakkelijk te motiveren. Ze werken liever aan een structurele oplossing dan aan symptoombestrijding. Soms hebben ze hulp nodig bij het ‘kleiner maken’ van zaken. Door hun sterk associatieve denken en het vermogen grote complexiteit te bevatten, ervaren ze dingen snel als groot.

Komt een hoogbegaafde medewerker met kritiek, of kaart hij of zij een probleem aan? Neem ze dan serieus. Hoor ze aan. Vaak zien ze en voelen ze problemen eerder aan dan anderen.

Wat kunnen de collega’s doen om beter samen te werken met hoogbegaafden?
Eigenlijk gelden daar exact dezelfde adviezen voor als voor een leidinggevende!

Rianne, heel erg bedankt voor dit interview. We weten nu meer van hoogbegaafden in bedrijf.

Foto: Milo van de Pol

Reageren is niet mogelijk