AndersSamenwerken
AndersSamenwerken
AndersSamenwerken
AndersSamenwerken.nl is een website
over nieuwe werkconcepten inclusief
openhartige interviews met professionals
die de voordelen en uitdagingen delen
over efficiënt en slimmer samenwerken.
Jan Willem van Capelleveen
Home  |   Over  |   In de media  |   Copyright  |   Contact  |   Ebook  |   Nieuwsbrief
Suze Krijnen #hnw #anderssamenwerken
Suze Krijnen - Freelance journalist

Suze Krijnen - Freelance journalist

Suze Krijnen is mede-auteur van het boek 'Wie heeft mijn werkplek gepikt? Profiteren van Het Nieuwe Werken in 14 hacks'. Bovendien is ze verbonden aan de startup The Meetplant, een online deelplatform voor inspirerende werk- en ontmoetingsruimten bij lokale verhuurders.

Wie ben je en wat doe je?

Als freelance journalist schrijf ik over innovatieve onderwerpen, zoals IT-ontwikkelingen, duurzaamheid en de toekomst van werk. De afgelopen jaren heb ik mij verdiept in de verschuivingen die plaatsvinden in de manier van werken bij grote organisaties, de opkomst van flexibele samenwerkingsverbanden en het fenomeen ‘coworking’. Daarbij ondersteun ik momenteel een duurzame startup met procesmanagement, marketing en communicatie.

Met het boek ‘Wie heeft mijn werkplek gepikt? Profiteren van Het Nieuwe Werken in 14 hacks’ help je mensen bij het wennen aan Het Nieuwe Werken (HNW). Wat is volgens jou het grootse probleem van de gemiddelde medewerker? En wat is jouw ‘hack’?

Het grootste probleem is misschien wel dat medewerkers niet gewend zijn aan de zelfstandigheid die de nieuwe manier van werken van hen vraagt. Vanuit de overtuiging dat vrijheid en autonomie bijdragen aan het werkplezier én aan de kwaliteit van het werk, moeten ze immers zelf gaan bepalen waar, wanneer en hoe zij hun klussen klaren. Dit terwijl er voorheen (en soms nog) vooral gedaan moest worden wat de manager zegt – en die manager dat vervolgens ook controleert. Zelfs in HNW ‘moeten’ medewerkers van alles: zoveel dagen thuiswerken, niet bellen op de stilteplek. In het boek spreken we van een ingebouwde prikklok: medewerkers vertrouwen zichzelf niet. De ‘hacks’ in het boek komen daarom steeds weer neer op: nagaan wat jij nodig hebt, in je werk maar ook privé, en dit in overleg met je leidinggevende, collega’s en het thuisfront organiseren.

Het succes van HNW hangt af van drie basisvaardigheden: resultaat, vertrouwen en leiderschap. Waar ligt volgens jou het zwaartepunt?

Resultaat laten zien dat ertoe doet, is in mijn ogen cruciaal. Er is eenvoudigweg niet meer genoeg geld om medewerkers te bekostigen die geen toegevoegde waarde leveren. In de discussie over robots wordt duidelijk dat veel werk sneller, beter en goedkoper uitgevoerd kan worden door het te automatiseren. Ik geloof dat er nog wel degelijk waardevol werk overblijft voor mensen, maar dan moeten we wel alert en vaak ook creatief blijven om dat werk te vinden. Niet meer binnen vaste tijden achter een bureau zitten en vertrouwen krijgen, kan mensen helpen om zich bewust te worden van de bijdrage die zij leveren; voor welk werk komen zij ’s ochtends hun bed uit?

In het boek schrijven jullie over “de vloek van de vaste thuiswerkdag”. Kun je de lezers van deze site uitleggen wat je daarmee bedoelt?

We hebben bij verschillende organisaties in de praktijk gemerkt dat mensen thuiswerken, zodra dit mogelijk wordt, soms als een recht gaan beschouwen. Ze werken dan op één of meer vaste momenten in de week thuis. Dit hoeft geen probleem te zijn voor samenwerking; ik ben vóór digitaal samenwerken en virtueel overleg. Maar niet elk onderwerp leent zich daarvoor. Ook is het goed voor het teamgevoel om elkaar wel te blijven zien. Als het door vaste thuiswerkdagen onmogelijk wordt om een gezamenlijke lunch of brainstormsessie te plannen, dan denk ik: het draait in HNW juist om flexibiliteit. Kijk samen wat mogelijk, maar ook naar wat nodig is.

Wat is de rol van de manager in HNW?

De manager is heel belangrijk. Nu medewerkers zelfstandiger aan de slag gaan, krijgt de manager meer ruimte om zich bezig te houden met de stip op de horizon: wat zijn de lange termijndoelen, aan welke criteria moeten de oplossingen voldoen? Tijd- en plaatsonafhankelijk werken betekent dat de manager misschien niet continu weet waar iedereen mee bezig is, maar hij of zij houdt wel in de gaten of het afgesproken resultaat op tijd geleverd wordt. In het boek beschrijven we hoe je als medewerker je manager hierbij kunt helpen, zodat hij of zij meer vertrouwen in je krijgt en je meer je gang zal laten gaan. Ik ben ervan overtuigd dat medewerkers meer invloed hebben dan ze vaak denken, ook als hun manager ‘nog niet zo HNW is’. In het boek geven we daarom tips om managers die het nog niet helemaal snappen mee te krijgen. Zoals wat je kunt doen als je manager nog steeds wil dat je uren schrijft. Of wat je kunt zeggen als je manager eraan komt en jij net lekker zat te werken op de flexplek die hij of zij geclaimd heeft.

Deze website gaat (ook) over samenwerken. Daarom de vraag: hoe schrijf je samen een boek?

Goede vraag, want dat blijkt nog een opgave op zich! Mijn co-auteur (Floris Vrasdonk, red.) en ik verschillen nogal in stijl en werkwijze. En omdat we niet bij elkaar in de buurt wonen hebben we veel op afstand samengewerkt. Gaandeweg beseften we dat we onze eigen principes in praktijk moesten brengen: de bouwstenen Resultaat, Vertrouwen en Leiderschap. Zo zijn we regelmatig teruggegaan naar de basis: wat willen we nu eigenlijk zeggen? En aan welke criteria moet het boek voldoen om er allebei achter te kunnen staan? Samen schrijven is ook loslaten; erop vertrouwen dat de ander op zijn manier een waardevolle bijdrage levert. Op een gegeven moment hebben we de taken herverdeeld, zodat we onze individuele kwaliteiten beter konden benutten. Al met al vond ik het hartstikke fijn om samen te kunnen sparren, en om iemand te hebben die me steeds weer motiveerde om door te gaan. We schreven het boek trouwens met een handige online publicatietool: Pressbooks.com.

Je bent betrokken bij The Meetplant. Wat is er bijzonder aan deze startup?

The Meetplant is een deelplatform voor werk- en vergaderplekken. Het is onze missie om mensen en plekken op waardevolle wijze met elkaar te verbinden, door efficiënter gebruik van vastgoed mogelijk te maken. We ontsluiten on(der)benutte werk- en vergaderplekken in kantoorgebouwen, businesscenters en op inspirerende plekken zoals een museum of woonboot. Boek je een ruimte via The Meetplant dan help je leegstand voorkomen en vergroot je tegelijkertijd je eigen netwerk. We bieden bovendien een uniek flexwerkabonnement, de Worknomad Pas, waarmee je onbeperkt gebruik kunt maken van het aanbod.

Hoe ziet jouw werkplek eruit?

Als echte werknomade is mijn werkplek overal en nergens. Vaak werk ik aan mijn keukentafel (met ergonomische laptopstandaard en draadloze muis!) of bij iemand anders thuis. Gemiddeld zit ik 1 à 2 keer per week op een flexplek; om samen te werken met een collega, in een andere stad zodat ik na het werk gelijk door kan naar een afspraak, of gewoon omdat ik benieuwd ben naar die plek. Bij mijn werkplek denk ik eigenlijk vooral aan de digitale systemen waarmee ik communiceer, waarin ik taken bijhoud en documenten deel.

Lees verder

De boekbespreking: Wie heeft mijn werkplek gepikt? Profiteren van Het Nieuwe Werken in 14 hacks

Suze, bedankt voor dit interview. Ik heb je boek met veel plezier gelezen en vind het een aanrader!

De foto van Suze is gemaakt door Marcel Beers.

Gepubliceerd op 9 november 2016