AndersSamenwerken
AndersSamenwerken
AndersSamenwerken
AndersSamenwerken.nl is een website
over nieuwe werkconcepten inclusief
openhartige interviews met professionals
die de voordelen en uitdagingen delen
over efficiënt en slimmer samenwerken.
Jan Willem van Capelleveen
Home  |   Over  |   In de media  |   Copyright  |   Contact  |   Ebook  |   Nieuwsbrief
waarom invoeren #hnw #anderssamenwerken

Waarom organisaties Het Nieuwe Werken invoeren

Het invoeren van Het Nieuwe Werken heeft grote gevolgen voor medewerkers en managers. Ik vraag me af of het personeel begrijpt waarom hun organisatie (een vorm van) Het Nieuwe Werken invoert.

Het Nieuwe Werken is niet nieuw, maar nog steeds actueel: het zijn vooral de grote bedrijven die de laatste jaren zijn overgestapt op een nieuwe manier van werken.

Adviesbureau Berenschot op hun website:

Het invoeren van nieuwe werkconcepten is geen nieuw fenomeen. Op het gebied van nieuwe manieren van werken zijn er vele trends en ontwikkelingen.

Invoeren van Het Nieuwe Werken

De meeste organisaties voeren Het Nieuwe Werken in om één of meer van de volgende redenen:

Er zijn dus meerdere redenen om van werkconcept te veranderen. Toch hoor je mensen vaak zeggen dat Het Nieuwe Werken niet meer is dan 'een ordinaire bezuinigingsmaatregel'. Kennelijk weten de organisaties de organisatieverandering slecht te verkopen aan de medewerkers (en managers).

Wat vinden de medewerkers en managers na invoering van Het Nieuwe Werken?

Als het vooraf niet duidelijk wordt gemaakt, dan vraag ik me af of de managers en werknemers achteraf wel begrijpen waarom HNW is ingevoerd. Om antwoord te vinden op deze vraag heb ik het rapport ‘De Nationale Enquête Over Het Nieuwe Werken 2015’ gelezen. Dit rapport is gepubliceerd door Vakmedianet.

Het platform Over Het Nieuwe Werken van Vakmedianet publiceert informatie over werken onafhankelijk van tijd en plaats. Dit platform onderzoekt met regelmaat wat de stand van zaken is van Het Nieuwe Werken. In 2016 werd er een rapport op basis van een enquête gepresenteerd. Het volgende viel mij op.

HNW om kosten te besparen

Bijna 60 procent van de organisaties werkt geheel of gedeeltelijk volgens de principes van Het Nieuwe Werken. Bij een eerdere meting (2014) was slechts 36 procent werkzaam op deze manier.

Op de vraag waarom HNW is ingevoerd geeft 56 procent van de ondervraagde managers kostenbesparing als reden op. Dit is vooral van toepassing bij grotere bedrijven (meer dan 500 werknemers). Bij kleineren bedrijven (minder dan 100 werknemers) is slecht 16 procent van de managers van mening dat kostenbesparing de reden is van over stappen op Het Nieuwe Werken.

Personeel is belangrijker

De early adapters (managers die al meer dan 10 jaar bezig zijn met Het Nieuwe Werken) menen dat kostenbesparing geen reden is voor de invoering van de nieuwe manier van werken. Zij vinden namelijk dat de grotere verantwoordelijkheid bij het personeel belangrijker is geweest.

Eén op de vijf managers heeft in het onderzoek aangegeven dat aantrekkelijk werkgeverschap en productiviteitsverhoging de redenen waren om Het Nieuwe Werken in te voeren.

Vaak wordt gezegd dat Het Nieuwe Werken de betrokkenheid bij het werk van de werknemers vergroot. 36 procent van de werknemers geeft aan dat dit het geval is.

Zelfoverschatting van leidinggevenden

De managers zijn in het onderzoek vol lof over zichzelf, want bijna 80 procent van de leidinggevenden heeft aangegeven dat men geen moeite had met het invoeren van Het Nieuwe Werken. De stijl van leidinggeven is niet veranderd volgens de managers, maar is het accent verschoven. Er is meer aandacht voor de resultaten en coaching. Dit laatste klopt natuurlijk, wel is het vreemd dat de managers menen niet anders leiding te geven. Maar als de manager zich niet anders opstelt, verandert er niets op de werkvloer. Kennelijk vinden de managers zelf dat ze op een natuurlijke wijze vertrouwen aan de werknemers hebben gegeven, terwijl loslaten van oude gewoontes erg moeilijk is.

HNW levert niets op

Niet iedereen vindt dat Het Nieuwe Werken iets oplevert: 8 procent van de ondervraagden heeft in de enquête aangegeven dat Het Nieuwe Werken helemaal niets oplevert.

Positieve invloed op het personeel

De invoering van Het Nieuwe Werken heeft zeker positieve invloed op de werknemers volgens het onderzoek:

Het Nieuwe Werken heeft ook gevolgen voor de manier van samenwerken. Men wordt creatiever, effectiever en efficiënter, zo las ik in het rapport over de enquête.

Oordelen over HNW

Uit het rapport kunnen we dus concluderen dat er veel verschillende antwoorden worden gegeven over de invoering van Het Nieuwe Werken. Het personeel lijkt vooral positief te oordelen over de nieuwe manier van werken. De managers tonen verschijnselen van zelfoverschatting. In mijn interview met Henny van Egmond, de HNW-deskundige van Nederland, zei hij niet voor niets het volgende over de leidinggevenden:

Middenmanagers zitten natuurlijk altijd al klem tussen de ambities van de top en de realiteit van het dagelijkse werk. Bij zo’n grote verandering is het zaak voldoende aandacht aan hun nieuwe rol te besteden en ze daarin ook te begeleiden en te trainen.

Al met al kunnen we oordelen dat Het Nieuwe Werken positief wordt ervaren door het personeel.

Rest mij één vraag: zouden de managers en medewerkers terug willen naar de oude situatie?

Bron: De Nationale Enquête Over Het Nieuwe Werken 2015

Gepubliceerd op 17 januari 2017
Foto: Unsplash/Sandro Katalina