Download mijn Ebook, gratis
Dit boek is voor iedereen die iets wilt weten over een veranderproces. Het laat zien hoe het verandermanagement er op ingesteld moet zijn om de situatie van chaos en verstarring om te buigen tot beheersing.

Download

Een boek over het veranderproces
Ik begin met veelvoorkomende veranderingen voor medewerkers bij de invoering van Het Nieuwe Werken.

Daarna behandel ik de verschillende fasen van een veranderproces.

Vervolgens bespreek ik de maakbare veranderingen: dit is een aanpak waarmee in vijf fasen een idee wordt omgezet in acties om te komen tot de gewenste verbetering.

Alle veranderingen roepen, als gezegd, weerstand op en daarom moet de manager daar veel aandacht aan geven. Ik zet de belangrijkste weerstanden tegen veranderingen op een rij.

de impact van veranderingen bij het nieuwe werken Ebook

Download nu dit GRATIS Ebook

Om je te helpen om er achter te komen of medewerkers bereid zijn om te veranderen, geef ik antwoord op drie vragen:

  • Wanneer ontstaat veranderingsbereidheid bij medewerkers in een organisatie?
  • Welke psychologische factoren spelen een rol?
  • Wat is de sociologische benadering van de veranderingsbereidheid?

Ik ga dieper in op de mens die het veranderingsproces moet ondergaan en hoe de manager moet omgaan met individuen en teams.

De verandermanager moet aan de slag en zijn strategie bepalen. Daarom bespreek ik methoden om veranderingen door te voeren.

Vervolgens toon ik de competenties waaraan de manager moet voldoen die een maakbare verandering tot stand gaat brengen.

Tot slot lees je de vijf leidende principes bij de maakbare verandering. Deze principes kunnen gezien worden als ‘de gouden regels voor een veranderproces’.

Download

De impact van veranderingen bij Het Nieuwe Werken

Kortom, dit is een boek met beknopte theorie over verandermanagement met antwoorden op de volgende vragen:

  • Hoe ga je een situatie van chaos en verstarring ombuigen tot beheersing?
  • Wanneer ontstaat veranderingsbereidheid bij medewerkers in een organisatie?
  • Welke psychologische factoren spelen er een rol?
  • Wat is de sociologische benadering van de veranderingsbereidheid?
  • Wat zijn de vijf leidende principes bij de maakbare verandering?

In dit gratis Ebook lees je de gouden regels voor ieder veranderproces.

Als je dit gratis Ebook download ontvang je ook wekelijks de e-mail #AndersSamenwerken met informatie over nieuwe werkconcepten en aankondigingen van interviews met professionals.

Download