Artikelen

Thuiswerken door werknemers en zelfstandigen

thuiswerken

In Nederland werken bijna drie miljoen mensen weleens thuis. Wat zijn de redenen van thuiswerken en hoe wordt het ervaren? Lees over thuiswerken door werknemers en zelfstandigen.

Eind januari 2017 presenteerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de resultaten van een enquete over arbeidsomstandigheden van werknemers en zelfstandigen. Aan de basis van dit onderzoek stonden de Enquête Beroepsbevolking (EBB), de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) en de Zelfstandigen Enquête Arbeidsomstandigheden (ZEA).

Thuiswerkende werknemers en zelfstandigen
Op de website van het CBS staat dat 12,7 miljoen Nederlanders behoren tot tot de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bijna twee derde van hen heeft betaald werk, als werknemer of zelfstandig ondernemer. Zij vormen de werkzame beroepsbevolking.

Feiten van het CBS
Interessante feiten uit het artikel ‘Thuiswerken door werknemers en zelfstandigen’ van het CBS:

 • 1,8 miljoen personen (22 procent) van alle werkenden werkt incidenteel thuis.
 • In 2015 werkten ruim 1,1 miljoen mensen gewoonlijk thuis.
 • 300.000 werknemers hebben een vaste thuiswerkdag.
 • De helft van alle zzp’ers werkt thuis.
 • 183.000 zelfstandigen werken bij hun huis (i.p.v. in hun huis).
 • Bij de werknemers zijn het vooral managers, docenten, algemeen directeuren en juristen die regelmatig thuiswerken (meer dan 60 procent).
 • Werknemers met een agrarisch dienstverlenend of in de transportwereld actief zijn, werken niet vaak thuis.
 • Thuiswerkende zelfstandigen zijn vooral auteurs en kunstenaars, specialisten op artistiek en cultureel gebied, ICT specialisten, marketing adviseurs en specialisten in bedrijfsbeheer en administratie.
 • 61 procent meent dat de gezinssituatie er weleens bij inschiet.

Waarom thuiswerken?
In het artikel worden drie hoofdredenen genoemd waarom werknemers thuiswerken:

 • Afmaken van werk, meestal overwerk (33 procent).
 • Beter thuis kunnen concentreren (22 procent).
 • Reductie van reistijd (11 procent).
 • Overwerken door werknemers

Het CBS concludeert in het artikel:

Het valt op dat incidenteel thuiswerkende werknemers beduidend vaker overwerken dan werknemers die niet of die doorgaans thuiswerken.

Werknemers die incidenteel of doorgaans thuiswerken maken 4-5 overuren per week. Deze groep ervaart daarnaast ook vaker een hoge werkdruk. Het
Nieuwe Werken geeft een andere kijk op overwerken. Zwerfwerkers, zoals ik mensen noem die op afstand werken, zijn zeer productieve medewerkers. De motivatie van de zwerfwerkers is groot en werken vaak meer uren dan contractueel verplicht zijn.

Privé-werkbalans
Niet iedereen weet te profiteren van Het Nieuwe Werken, want thuiswerkers ondervinden niet altijd een betere privé-werkbalans. Dit komt vooral omdat zij thuis overwerken vanwege de werkdruk. Deze groep van incidentele werknemers geven aan dat zij hun familie een enkel keer tot zeer vaak verwaarlozen vanwege het werk. Werknemers die niet thuiswerken, verwaarlozen hun familie het minst, gevolgd door werknemers en zelfstandig ondernemers die gewoonlijk thuiswerken, zo staat te lezen in het artikel van het CBS.

Verschuiven van werkuren
Eigenlijk is het vreemd dat 61 procent meent dat de gezinssituatie er weleens bij inschiet. Ik denk dat het wel degelijk mogelijk is om thuiswerken en gezin goed te combineren. Door je tijd flexibel in te delen, kun je meer zorg aan het gezin besteden. Je schuift gewoon met je werkuren. Het kan natuurlijk gebeuren dat je moet werken als het gezin om aandacht vraagt. Daar moet je wel tegenover stellen dat je juist door Het Nieuwe Werken op cruciale momenten wél aanwezig kunt zijn.

9 tot 5-mentaliteit
Verlos je van de 9 tot 5-mentaliteit. Verdeel de werkuren na eigen inzicht in, maar werk – als je er schuldig over voelt – gemiddeld je contractueel vastgestelde werkuren per week.

Dit is niet altijd even eenvoudig. Het is erg vervelend dat veel werknemers alleen maar thuiswerken, omdat ze een klus niet kunnen klaren in de reguliere werktijd. Dat heeft niets met Het Nieuwe Werken te maken, maar is een probleem dat alleen kan worden opgelost als de werknemer in gesprek gaat met de werkgever.

Beter thuis kunnen concentreren
In veel moderne kantoren is ‘gewoon’ werken steeds moeilijker geworden, omdat je veel wordt onderbroken. Als je vraagt aan medewerkers waar het echte werken gebeurt, wordt er veelal ‘thuis’ geantwoord, volgens de auteurs van het boek Remote – Office not required. Kantoren zijn vooral ontmoetingsplaatsen geworden. Het is daarom soms onmogelijk geworden om op kantoor aandachtig te werken. Overleg voeren lijkt belangrijker geworden dan solistisch werken en dat is te zien aan de inrichting van moderne kantoren. Veel werknemers nemen daarom het werk mee naar huis om daar geconcentreerd te werken.

Reductie reistijd
Eén van de grootste voordelen van het thuiswerken is, dat je niet in de file hoeft te gaan staan. Woon-werkverkeer is iets wat niemand leuk vindt, maar dat massaal plaatsvindt, schreef ik al eerder. Vandaar dat ik mijn oproep herhaal:

Forensen, stop – als het enigszins mogelijk is – met het verdoen van je leven in de file. Het is zonde van je tijd, maakt je dik en je wordt er ongelukkig van. Woon-werkverkeer is slecht voor je relaties en milieu. Het is bovendien niet goed voor de ‘business’.
Dit is allemaal niet nodig als we vaker vanuit huis gaan werken.

Conclusie
Het is geen goede ontwikkeling dat er thuis wordt gewerkt vanwege de werkdruk of de onmogelijkheid om geconcentreerd te werken.

We moeten de juiste betekenis geven aan de term ‘thuiswerken’. Van thuiswerken is sprake als er in de huiselijke omgeving werk wordt verricht, terwijl dat normaal gesproken – dus op hetzelfde moment – op kantoor zou worden verricht. Overwerken dat thuis gebeurt, is geen thuiswerken in de zin van Het Nieuwe Werken.

Bron: CBS – Thuiswerken door werknemers en zelfstandigen

Geef een reactie

Thema door Anders Norén