Boeken

‘Think and grow rich’ is nog steeds actueel

thinks and grow rich

Als jouw doel in het leven is om succes te behalen dan is er een boek dat jou daarbij kan helpen. ’Think and grow rich’ van Napeleon Hill is een klassieker op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en succes. Het boek is in de jaren dertig geschreven, maar nog steeds actueel. Slechts op één onderdeel is het zelfhulpboek verouderd.

Rijk en succesvol
Bijna alle wijsheden die Napoleon Hill in het boek aan de orde brengt, zijn nog steeds volledig toepasbaar. Doelen stellen, die nauwkeurig beschrijven en aan het papier toevertrouwen is het basis idee, dat nog steeds wordt gepropageerd. Als je voor succes gaat, moet je volledig gefocust zijn op de activiteiten die daarvoor nodig zijn, is een ander voorbeeld. De basishouding van iemand die rijk en succesvol wil worden in de ogen van Napoleon Hill is samen te vatten in één citaat:

Iedereen die succesvol wil zijn – met wat voor een onderneming dan ook – moet bereid zijn zijn schepen achter zich te verbranden en elke mogelijkheid om op te geven uit te sluiten. Alleen op die manier kun je er zeker van zijn dat je de mindset van een brandend verlangen om te slagen weet vol te houden. Dat is essentieel om succes te behalen.

Op slechts één onderdeel is het zelfhulpboek verouderd
Uit zijn analyse van meer dan 25.000 mensen concludeert de auteur dat opmerkelijke successen pas behaald werden nadat de ondernemers de leeftijd van de veertig of zelfs vijftig waren gepasseerd.

Napoleon Hill meende in de jaren dertig dat het verlangen naar seks veruit de sterkste en meest stimulerende van al onze emoties is. Op latere leeftijd zou de mens pas in staat zijn op die krachten te transformeren naar een spirituele of geestelijke vorm en dat zou de status van een genie verlenen. Tijden zijn veranderd. De seksuele revolutie ligt achter ons en jongeren gaan anders om met stimuli. Dat kon Napoleon Hill niet weten in de dertiger jaren.

Er is nog iets veranderd waarom al voor het veertigste levensjaar grote successen worden behaald. De technologie is de ondernemerswereld zo belangrijk geworden, dat het juist de jongeren zijn die daar de van profiteren en daarom aan de basis staan van nieuwe ontwikkelingen. De gemiddelde leeftijd bij de techbedrijven waar hoge salarissen worden betaald, ligt ver onder de veertig.

Vertaling Michael Pliarczyk
De oorspronkelijke Engelstalige versie van het boek ‘Think and grow rich’ is in 1937 gepubliceerd en nu vrij beschikbaar op het internet. Ik vind de oerversie niet prettig om te lezen, vanwege het bovenmatig gebruik van hoofdletters en ouderwets taalgebruik. Van het boek zijn meerdere Nederlandstalige versies verschenen. In 2016 verscheen de vertaling van Michael Piliarczyk. Deze bewerking is prettig leesbaar en ‘vertaald’ naar deze tijd.

Stappen op weg naar rijkdom, de geheime formule
Napoleon Hill claimt op een geheimzinnige wijze dat het boek een formule tot succes is. De formule staat alleen niet expliciet beschreven. De formule tot succes moet jezelf uitvinden door de beschreven principes te leren.

Napoleon Hill geeft in het boek ’Think and grow rich’ 13 stappen op weg naar rijkdom, dit zijn:

 • Verlangen – De oorsprong van elk succes.
 • Geloof en overtuiging – Met visualisatie kun je verlangen verwezenlijken.
 • Autosuggestie – Programmeer je onderbewust zijn door inbeelding.
 • Specialistische kennis – Alleen toegepaste kennis heeft waarde.
 • Verbeeldingskracht – De werkplaats van de mind.
 • Gestructureerde planning – Verlangen omzetten in resultaat.
 • Besluitvaardigheid – Besluiteloosheid overwinnen.
 • Volharding – Verlangen, wilskracht en geloof.
 • De kracht van de Mastermind – De stuwende kracht.
 • De wonderlijke transformatie van seksuele energie – Stimuli voor de mind.
 • Het onderbewuste – De verbindende link.
 • Het brein – Een zend- en ontvangststation voor gedachten.
 • Het zesde zintuig – De poort tot de tempel van wijsheid.

Specialisatie is pure noodzaak
Over scholing en ontwikkeling sprak mij de volgende passage zeer aan:

Succesvolle mensen in welke branche dan ook, blijven altijd doorgaan met het verwerven van specialistische kennis die is gericht op hun belangrijkste doel of activiteit. Mensen die geen succes hebben, geloven ten onrechte dat kennis verwerven stopt zodra zij van school gaan.

Een leven lang leren is tegenwoordig het motto. Napoleon Hill onderschreef het belang al. Maar nog belangrijker is het toepassen van de verworven kennis. Daar is de schrijver erg duidelijk over: alleen toegepaste kennis heeft waarde.

Effectief leiderschap
Napoleon Hill schrijft in het boek dat er twee soorten mensen in de wereld zijn: leiders en volgers. ‘Er is niet mis mee om een volger te zijn’ vervolgt hij, ‘maar het is zeker geen verdienste’. Een leider die zijn voorbeeld, een ander leider, doeltreffend volgt, is vaak degene die het snelt een leidersrol ontwikkelt. Leiders zijn nodig in de politiek, bankensector, industrie, religie, onderwijs en journalistiek.

Eigenschappen leiderschap
De belangrijkste eigenschappen van effectief leiderschap zijn: standvastige moed, zelfbeheersing, scherp rechtvaardigheidsgevoel, besluitvaardig, doet waarvoor hij betaald wordt, aangename persoonlijkheid, sympathiek, begripvol, heeft oog voor detail, verantwoordelijk, werkt samen en heeft vastomlijnde plannen. Leiders falen als ze geen verbeeldingskracht hebben, egoïstisch zijn, hun autoriteit en leiderschap benadrukken en nadruk leggen op een titel. Er worden nog meer redenen van falen aangehaald door de auteur, maar deze herkennen we allemaal van de werkvloer.

Mislukkingen
In het boek noemt Napoleon Hill de dertig belangrijkste oorzaken van mislukking. Twee wil ik speciaal noemen: ongunstige erfelijke achtergrond en verkeerde partner keus. ‘Er is weinig te doen voor mensen met een aangeboren beperkt denkvermogen’, schrijft de auteur. Zoek slimme mensen om je heen, in de vorm van een mastermind-groep, om dit gebrek op te lossen.

Huwelijken mislukken vaak, waarschuwt de schrijver. Een huwelijk dat op de klippen loopt vernietigt elk spoor van verlangen en ambitie. In het hoofdstuk ‘De wonderlijke transformatie van seksuele energie’ meent de auteur dat achter iedere succesvolle leider een vrouw staat die hij als inspiratiebron heeft. Hill is wel zo eerlijk te melden dat uit zijn onderzoek is gebleken, dat die inspiratiebron niet altijd de wettelijke echtgenote was.

In het laatste hoofdstuk van het boek wordt weer aandacht besteed aan het mislukken van projecten. Het gevaar van angst zijn zes spoken: armoede, kritiek, ziekte, verlies van liefde, ouderdom en de dood. Angst is een mindset en dit is te controleren. Het enige waar de mensen van nature absolute controle over heeft zijn gedachten, meent de auteur. Wellicht een waarheid als een koe, maar voor velen een onmogelijk te controleren.

Zelfkennistest
Na het hoofdstuk over leiderschap en mislukking komt de beroemde zelftest van Napoleon Hill. Het boek ‘Think and grow rich’ is mede hierdoor erg beroemd geworden. In veel zelfhulpboeken kun je een dergelijke lijst van vragen vinden. De auteur roept je op om ieder jaar de lijst met persoonlijke vragen in te vullen. Aan het einde van het jaar moet je de lijst controleren op verbeterpunten. De lijst heeft als doel je klaar te maken om een praktisch plan op te stellen om rijk te worden.

Conclusie
Het boek ‘Think and grow rich’ van Napoleon Hill staat aan de basis van alle zelfhulpboeken. Het is de klassieker der klassiekers op het gebied van persoonlijke groei en succes. Als je dit boek hebt gelezen, zie je dat er veel teksten en ideeën van deze schrijver zijn overgenomen in andere boeken over persoonlijke ontwikkeling.

Iedere leidinggevende of zelfstandige professional moet kennis nemen van dit boek. Maar let wel: alleen toegepaste kennis heeft waarde!

Bron: Think and grow richt – Napoleon Hill

Geef een reactie

Thema door Anders Norén