Artikelen

Op kantoor werken is populairder dan thuiswerken

thuiswerken versus op kantoor werken

De meningen verschillen over het succes van thuiswerken. Bijna driekwart van de mensen in de dienstensector verkiest het werken op kantoor boven het thuiswerken. Hoe sta jij hierin?

Vooral voor mensen in de financiële en IT-sector zijn er veel mogelijkheden om thuis te werken. 59% van de bedrijven in deze sectoren biedt thuiswerken aan.

Thuiswerken is geen provinciale bezigheid
Volgens TNO werkt 30% minimaal 1 uur per week thuis. Volgens TNO zijn het vooral leraren, ambtenaren, communicatieadviseurs en financiële dienstverleners een uurtje per week thuis. Thuiswerken is geen provinciale bezigheid. Onderzoek van TNO heeft uitgewezen dat de meeste uren thuis gewerkt wordt in de vier grote steden; Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam.

Voorkeur voor werken op kantoor
CoreNet Global heeft een internationale studie verricht naar de plek waar de medewerkers bij voorkeur werken. Uit dit onderzoek blijkt dat 72% het kantoor verkiest boven de thuiswerkplek. Dit komt vooral door de betere toegang tot de technologische hulpmiddelen. Hieruit blijkt dat het geen onzin is dat de bytes van Het Nieuwe Werken een belangrijke factor zijn in het succes van Het Nieuwe Werken.

Scheiding werk en privé
Werknemers vinden het contact met collega’s een belangrijke reden om toch iedere dag naar kantoor te gaan. Daarnaast vinden veel mensen dat werken op kantoor een betere scheiding maakt tussen werk en privé.

Nederland loopt voorop met thuiswerken
In de NRC (zie bronvermelding) liet Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarktbeleid, al op tekenen dat Nederland met thuiswerken voorloopt op andere landen. Dit komt volgens de hoogleraar door de diensteneconomie. Onze banen lenen zich goed voor het thuiswerken, want ‘alles wat je op kantoor doet, kun je thuis ook’, volgens Wilthagen.

Multinationals en thuiswerken
De meningen verschillen over het succes van thuiswerken. Niet alle multinationals omarmen het thuiswerken. Het bekendste positieve voorbeeld is Microsoft. Dit bedrijf is voorloper op het gebied van Het Nieuwe Werken en thuiswerken. Het bekendste negatieve voorbeeld is Yahoo. CEO Marissa Mayer behaalde veel publiciteit met haar oproep aan een deel van de medewerkers van Yahoo om weer ‘zij-aan-zij’ te werken in de kantoortuinen van Yahoo.

Dell versus HP
De computerfabrikanten Dell en Hewlett Packard staan wat betreft beleid over het thuiswerken recht tegenover elkaar. Bij HP worden de medewerkers verzocht zoveel mogelijk op kantoor te werken. Dell heeft een zeer progressief beleid. Dit bedrijf wil zelfs dat in 2020 meer dan de helft van de medewerkers van afstand gaat werken.

Functioneel thuiswerken
In veel bedrijven wordt er vooral thuis gewerkt als het functioneel is. Het wordt functioneel gevonden als er veel reistijd bespaard wordt, maar de uit te voeren taken moeten er wel geschikt voor zijn. Sommige taken lenen zich uitstekend om thuis uit te voeren, anderen niet.

Achterdocht van managers en collega’s
In veel bedrijven heerst er een ongezonde achterdocht naar de beweegredenen van de thuiswerker. Is de thuiswerker echt productief of vindt hij of zij het een alternatief voor kinderopvang? De achterdocht is niet alleen afkomstig van de managers. In veel bedrijven, vooral waar Het Nieuwe Werken nog in de kinderschoenen staat, moeten de medewerkers nog wennen aan de vrijheid. De collega’s kunnen vaak niet meten of de thuiswerker productief is. Dat hoeven ze ook niet te doen, omdat het de taak van de manager is.

De achterdocht kan alleen te niet worden gedaan door opening van zaken te geven. Thuiswerker, manager en collega’s moeten transparant handelen. Openheid is belangrijk om het thuiswerken te laten slagen in een organisatie.

Bron: ‘Oké, kom maar op, wat doe jij op een thuiswerkdag?’ NRC Next woensdag 5 maart 2014

Geef een reactie

Thema door Anders Norén