Artikelen

6 basisvoorwaarden voor het thuiswerken

6 basisvoorwaarden voor het thuiswerken

Werk jij ook weleens thuis? Voldoet jouw thuissituatie aan alle basisvoorwaarden van het thuiswerken? In dit artikel lees je de 6 voorwaarden voor het thuiswerken.

Het thuiswerken wordt steeds populairder. Het thuiswerken is alleen efficiënt en effectief als aan de basisvoorwaarden zijn voldaan, anders werkt het contraproductief. Wat zijn de basisvoorwaarden voor het thuiswerken?

Een derde van de werknemers in Nederland werkt weleens thuis. In vergelijking met andere Europese landen is het computergebruik in Nederland hoger vanwege onze diensteneconomie.

In diverse opiniestukken over thuiswerken lees je geregeld dat het werken thuis niet werkt omdat ‘de werknemer zich niet kan concentreren met een draaiende wasmachine’. Deze experts en hoogleraren moeten stoppen met het invullen van de meningen van anderen en niet zo betuttelend doen. Bij Het Nieuwe Werken gaat het er juist om dat de werknemer zelfstandiger functioneert en zelf beslist waar en hoe hij zijn taken uitvoert. De thuiswerker wil graag de aandacht verdelen tussen werk en de thuissituatie en zal zelf de gulden middenweg moeten vinden.

Het thuiswerken is geen plicht. Er is geen werkgever die de werknemer naar huis stuurt om een beleidsnotitie te schrijven. De werknemer moet zelf kunnen kiezen waar hij zijn taken uitvoert. De werkgever moet er voor zorgen dat aan de basisvoorwaarden van het thuiswerken is voldaan.

6 voorwaarden voor het thuiswerken:

 1. Toegang tot programmatuur en data van het werk;
 2. Alles draait om de techniek. Zonder toegang tot de programmatuur en data van de organisatie is het thuiswerken gedoemd te mislukken. Als de techniek (computernetwerk of secured inlogsysteem) niet werkt, wordt de thuiswerker gefrustreerd en kan hij niet presteren. De werkgever dient zorg te dragen voor de apparatuur die 24-uur per dag functioneert.

 3. Werkplek volgens de Arbo normen;
 4. In beginsel zijn alle algemene verplichtingen van de Arbo-wet ook van toepassing bij het thuiswerken. De werkgever is ook verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden waaronder werknemers thuis werken. De werkgever kan worden aangesproken op de kwaliteit van de werkplek van de thuiswerker.

 5. Geen afleiding van partner of kinderen;
 6. Thuiswerken is geen alternatief voor de kinderopvang. Een werknemer kan alleen thuis productief zijn als hij beschikt over een rustige werkplek zonder afleiding van partner of kinderen.

 7. Vertrouwen van leidinggevende(n);
 8. Een groot struikelblok voor het al dan niet slagen van Het Nieuwe Werken is de leidinggevende capaciteiten van de manager. De werknemer moet het vertrouwen krijgen van de manager om de opgelegde taken uit te voeren. De leidinggevende moet meer aansturen op taken die uitgevoerd worden en minder gericht zijn op de aanwezigheid van de werknemer op de werkvloer.

 9. Geschiktheid van werknemer;
 10. Niet iedereen is geschikt om het werk thuis uit te voeren. Er zijn medewerkers die het niet zien zitten om in de huislijke omgeving te werken. Er zijn mensen die thuis geen rustige werkplek hebben. Daarnaast is er een groep van mensen die niet over de discipline beschikken om volledig zelfstandig te werken. Het is voor de leidinggevende een uitdaging om deze medewerkers aan te sturen in een organisatie waar Het Nieuwe Werken wordt toepast.

 11. Toepassing van de regelgeving.
 12. Op het thuis- en telewerken is wet- en regelgeving van toepassing, zoals de zorgplicht van de werkgever volgens het Burgerlijk Wetboek, de Arbo-wet en besluiten over de inrichting van de werkplek, de fiscale wetgeving voor de financiële tegemoetkoming van de overheid en de collectieve arbeidsovereenkomsten waarin de rechten en de plichten van de werknemers zijn verwoord.

En wat denk je nu? Voldoet jouw huiskantoor aan alle basisvoorwaarden van het thuiswerken?

Geef een reactie

Thema door Anders Norén