Boeken

Tony Crabbe: Nooit meer te druk – een opgeruimd hoofd in een overvolle wereld

nooit meer te druk

Druk-zijn is een gevolg van je prioriteiten niet op orde hebben. De bestseller ‘Nooit meer te druk’ van Tony Crabbe is wellicht het succesvolste zelfhulpboek van 2016. Het boek zet je aan het denken. Of je denken in doen omzet, is aan jezelf.

Je wordt vreemd aangekeken als je ontkennend reageert op de vraag of je het druk hebt. Iedereen heeft het druk, dus jij ook! Je druk-zijn moet voor jezelf en voor anderen rechtvaardigen. Je kopieert daarom normaal gesproken het gedrag van de groep en bevestigt je drukke bedrijvigheid. Het boek ‘Nooit meer te druk’ stimuleert je een ander rolmodel te kiezen, je gedrag te verbeteren en helpt je betere keuzes te maken.

Tony Crabbe over het afwijken van de norm:

Wees de uitzondering. Zeg nooit meer: ‘Ik heb het druk’. Probeer andere prioriteiten te leggen en ervaar hoe geschokt de mensen daarop reageren. Timemanagement is niet de oplossing

Het boek ‘Nooit meer te druk – een opgeruimd hoofd in een overvolle wereld’ van Tony Crabbe is geen timemanagementboek. Timemanagement is volgens de auteur niet de oplossing. Sterker nog, het vergroot de druk op en van het bestaan.

Tony Crabbe over de mythes van het moderne leven:

…dat een betere planning de oplossing is voor ons drukke bestaan, dat we alles voor elkaar krijgen door effectiever gebruik te maken van onze tijd. Dat is een illusie.

Er zijn drie redenen waarom timemanagement niet langer de oplossing is voor een te druk bestaan: de aanzwellende informatie- en communicatiestroom, de versnippering van aandacht en het ervaren van meer tijdsdruk door effectiever met tijd om te gaan. Met andere woorden, de tijd die we besparen, gebruiken we niet voor rust en controle, maar we willen de bespaarde tijd nog nuttiger besteden. Timemanagement verhoogt je efficiëntie, maar vermindert je effectiviteit, volgens Tony Crabbe.

Van controle naar beheersing
We moeten te veel doen en kunnen daar geen invloed op uitoefenen. Invloed op de input uitoefenen kunnen we niet, maar het is de output die we kunnen beheersen. De schijn van perfectie die we ophouden, moeten we opzij schuiven. De auteur meent dat we gemakzuchtiger moeten zijn en ons richten op de output. Crabbe stelt voor dat je je to-do-lijst een keer weggooit, geen e-mails opent en je telefoon vaker thuislaat. De wereld zal niet vergaan.

Aandachtsmanagement versus timemanagement
Tony Crabbe hanteert de stelling dat aandachtmanagement veel belangrijker is dan timemanagement. Om impact te maken, moet je de aandacht volledig richten op wat je doet. We moeten leren om bewuster met onze aandacht om te gaan. Mensen die veel aan hun hoofd hebben, dragen veel onvoltooide zaken mee. Het brein kan daar moeilijk mee omgaan. De auteur verwijst naar de methode ‘Getting Things Done’ van David Allen om onvoltooide zaken in een ‘verzamelbak’ te stallen. Door alle taken, groot, klein, dringend, belangrijk of onbenullig op te nemen in een to-do-lijst (in een notitieboekje of digitaal), weet je dat je ze niet hoeft te onthouden. Door deze ‘bak’ op gezette tijden te legen, werkt deze methode erg goed.

In het boek ‘Nooit meer te druk’ worden veel voorbeelden genoemd hoe je je werk met meer aandacht kunt verrichten.

Zeg oprecht ‘nee’
Een duidelijke oorzaak van te druk-zijn is het gebrek aan het vermogen om ‘nee’ te zeggen. ‘Nee’ zeggen is niet zo ingewikkeld als men denkt. Crabbe wijst de lezer erop dat je ‘gewoon’ oprecht moet zijn. Wees altijd eerlijk. Als je iets gevraagd wordt, zeg dan dat het niet je taak is of dat je het niet kan. Daarmee geef je meteen ook aan waar je grenzen en je prioriteiten liggen. Je maakt het jezelf eenvoudiger door positief ‘nee’ te zeggen; geef aan wat de positieve reden is waarom je nee zegt. Stuur aan op een win-winmodel.

Kernwaarden
Een belangrijk deel van het boek van Tony Crabbe gaat over de waarden die je hebt.

Als we contact verliezen met onze kernwaarden, verliest ons leven aan potentieel en vitaliteit. Sterke betrokkenheid bij wat we belangrijk vinden is goed voor ons welbevinden.

Streef niet naar ‘meer’, maar stel duidelijke doelen voor ogen. Met het boek in de hand kun je je eigen kernwaarden met eenvoudige oefeningen bepalen.

Zelfhulphandboek
Naast veel wetenschappelijke voorbeelden geeft de auteur een groot aantal kerngedachten waar je de tijd voor moet nemen om ze tot je te nemen. Waarschijnlijk kun je daarvoor enkele dagen voor vrijmaken en jezelf de tijd te gunnen om de kerngedachten geestelijk te verwerken. Vervolgens kun je de waarden die daaruit voortkomen toetsen aan je persoonlijke situatie en gaan uitvoeren.

‘Nooit meer te druk – een opgeruimd hoofd in een overvolle wereld’ van Tony Crabbe is een goed zelfhulphandboek; een echt ‘denk en doe-boek’.

Ga jij de uitdaging aan om je druk-zijn aan te pakken?

Bron: Nooit meer te druk van Toby Crabbe

Geef een reactie

Thema door Anders Norén