Artikelen

HNW: zorg voor een goede werkplek thuis

Weet jij wie er verantwoordelijk is voor je werkplek thuis? En weet jij hoe dit geregeld is? Zo niet, lees dan verder.

In het kort: je werkgever is verantwoordelijk voor de kwaliteit van je werkplek thuis en er zijn wetten die het plaatsonafhankelijk werken regelen.

Inrichting werkplek thuis
Voor veel mensen zal het toch een ‘eyeopener’ zijn: je werkgever is verantwoordelijk voor de kwaliteit van je werkplek thuis. Natuurlijk heb je een goede werkplek nodig om op een gezonde en veilige wijze je kantoorwerk thuis uit te voeren.

Dit is een gevolg van wetten in samenhang met Het Nieuwe Werken.

zorg voor een goede werkplek thuis: minimale uitrusting van de werkplek

Een verantwoorde werkplek bestaat uit een goede bureaustoel, een ergonomische verantwoorde werktafel en goede verlichting. Op de website van de Rijksoverheid staat hierover: “Als u deze zaken zelf niet heeft, moet uw werkgever ervoor zorgen. Werkt u thuis met beeldschermen en computers? Dan gelden thuis dezelfde eisen voor de inrichting van de werkplek als op kantoor.”

Arbeidsomstandighedenwet
In de Arbeidsomstandighedenwet zijn bepalingen opgenomen die van toepassing zijn op de thuiswerkers. In principe gelden de Arbo regels van kantoor ook voor de werkkamer thuis. De werkgever moet daarom de benodigde zaken ter beschikking stellen of de werknemer een budget toekennen. Thuiswerken en telewerken vallen onder dezelfde Arbo regels en heten ‘plaatsonafhankelijk werken’.

Plaatsonafhankelijk werken
Plaatsonafhankelijk werken wordt door het Arbeidsomstandighedenbesluit als volgt beschreven:

…doet verrichten in een woning of op een andere door die werknemer gekozen plaats buiten het bedrijf of de inrichting, die niet de arbeidsplaats van die werkgever is…

Beeldschermwerk
In het Arbeidsomstandighedenbesluit wordt voor voorschriften voor de inrichting van beeldschermwerkplekken verwezen naar ministeriële regeling. Via wetten.nl zijn de nadere regels te vinden met betrekking tot de beeldschermwerkplek en de wisselwerking tussen de gebruikte apparatuur en de werknemers.

Wat doen de werkgevers met al die regels?
Werkgevers zullen over het algemeen geen kantoorinventaris bij je thuis afleveren als je mag thuiswerken van de baas. Daar zit de crux. De meeste medewerkers worden niet verplicht gesteld thuis te werken. Werkgevers leveren over het algemeen alleen een mobiele telefoon en een laptop om je in staat te stellen je werk op locatie uit te voeren. Bereikbaarheid wordt door een gemiddelde werkgever belangrijker gevonden dan hoe je het werk doet.

De rijksoverheid en thuiswerkers
De rijksoverheid laat de medewerkers thuis werken en koppelt hier duidelijk het vrijwillige karakter mee. In de handreiking ‘Het Nieuwe Werken bij het Rijk’ staat:

Het gebruik van een werkplek buiten de plaats van tewerkstelling is de keuze en verantwoordelijkheid van de medewerker. Wanneer de medewerker op een werkplek anders dan van de werkgever werkt, dient hij er dus in beginsel zelf zorg voor te dragen dat hij op een ergonomisch verantwoorde manier kan werken

Bron: Welke Arboregels geleden voor mij als thuiswerker of telewerker? (www.rijksoverheid.nl)

Geef een reactie

Thema door Anders Norén