Er wordt altijd gezegd dat niemand onmisbaar is, maar de één laat bij vertrek een groter gat achter dan de andere.

Waarom een boekbespreking van een boek dat verscheen in 2010? Een recensie van Linchpin mag niet ontbreken op een site over Het Nieuwe Weken en productiviteit, omdat dit boek een klassieker is. Iedereen die beter wil presteren op de werkvloer zou kennis moeten nemen van dit boek van Seth Godin.

Presteren
Toen ik van school ging en mijn eerste baan kreeg, zei mijn vader: ‘Als je gewoon je werk doet, sterk je met kop en schouders boven de rest uit.’ Ik dacht toen nog ‘dat kan toch niet waar zijn’, maar ik heb gezien dat het de akelige waarheid is.

Beter presteren dan je collega gaat vanzelf, als je gewoon je werk doet. Maar onmisbaar zijn en vertrouwen krijgen van je baas is van geheel andere orde.

Godin hierover:

You don’t start with confidence of the company; you earn it.

Onmisbaar
Seth Godin is de auteur van het boek Linchpin. In het Nederlands vertaald naar Onmisbaar. Ik heb de originele Engelstalige versie gelezen. De letterlijke vertaling van Linchpin is ‘borgpen’. In dit artikel wordt de Engelstalige term Linchpin gebruikt.

Seth Godin heeft enkele bedrijven opgericht (waaronder Yoyodyne, een interactief marketing bedrijf) en heeft meerde bestsellers geschreven. Hij is ook een bekende blogger. Het eerste bericht op de blog www.sethgodin.com is gepubliceerd in januari 2002. Ook onderwerpen van het boek kun je terugvinden in de blog.

Blogger of auteur
Aan het boek Linchpin is op te maken dat het is geschreven door een blogger, want de hoofdstukken zijn opgebouwd uit korte stukjes. Het voordeel hiervan is dat het boek goed leesbaar is. Aan de andere kant worden veel onderwerpen te vaak herhaald, waardoor het boek te lang is. De metaforen die de schrijver gebruikt zijn over het algemeen goed gevonden.

Stokpaardjes van Seth Godin
Een groot deel van het boek gaat over de positie die de mens inneemt als arbeider. Een ander stokpaardje is de stelling dat de leerlingen op scholen niet worden opgeleid om zelf te denken, maar om instructies op te volgen. Verder zegt Godin dat de werknemers zelfstandig moeten leren denken in organisaties.

Deze drie punten worden erg vaak herhaald. Tot vervelends toe, vind ik.

Vaardigheden van de Linchpin
De auteur vindt het van groot belang dat er in organisaties mensen rondlopen die onmisbaar zijn. De Linchpin is de persoon die onmisbaar is omdat hij onafhankelijke meningen heeft en zich als zodanig opstelt.

De 7 vaardigheden van de Linchpin zijn:

  • Het vervullen van een unieke schakel bij het personeel van de organisatie.
  • Het leveren van unieke creativiteit.
  • Het managen van situaties in een complexe organisatie.
  • Toonaangevend zijn voor klanten.
  • Inspirerend zijn voor het personeel.
  • Het gebruiken van grondige vakkennis.
  • Het bezitten van een uniek talent.

Overtuigen als een Lunchpin
Vaak wordt een Linchpin niet in de gelegenheid gesteld om dingen te doen volgens zijn eigen visie, maar moet hij de taak afhandelen de richtlijnen van een baas. Een Linchpin moet dan opstaan en de baas overtuigen dat het beter kan. De Linchpin overtuigt dat zijn inzichten beter zijn voor de organisatie.

Waarom moet je het boek lezen?
Ondanks het feit dat het boek soms lastig is om te lezen door de vele herhalingen en stroom van voorbeelden, kan Godin je motiveren om je extra in te zetten om onmisbaar te worden voor je organisatie. Als jij de extra stap wilt zetten, dan is dit boek een aanrader.

Godin in zijn eigen woorden over het boek:

All I wanted to do in this book was sell you on being the artist you already are. To make the difference. To stand for something. To get the respect and security you deserve.

Bron: Seth Godin – Linchpin. Penguin Putnam. ISBN: 9781591844099.