Artikelen

10 + 1 definities van Het Nieuwe Werken

definities van Het Nieuwe Werken

Ben jij op zoek naar dé definitie over Het Nieuwe Werken? Die zul je niet vinden, want die bestaat niet. Daarvoor is het onderwerp te breed. In dit artikel vind je wel de belangrijkste definities over Het Nieuwe Werken.

De thematiek die beschreven wordt en de termen die regelmatig voorkomen zijn: resultaatgericht, plaatsonafhankelijk, tijdonafhankelijk, apparaatonafhankelijk en activiteit-gebaseerde wisselwerkplekken. Dit zijn de sleutelwoorden van Het Nieuwe Werken.

Een overzicht van veel gebruikte definities van Het Nieuwe Werken

Dik Bijl:
“Het Nieuwe Werken (HNW) is een visie waarbij recente ontwikkelingen in de informatietechnologie als aanjager gelden voor een betere inrichting en bestuur van het kenniswerk. Het gaat om vernieuwing van de fysieke werkplek, de organisatiestructuur en -cultuur, de managementstijl en niet te vergeten de mentaliteit van de kenniswerker en zijn manager.”

Microsoft:
“Het is een manier van werken die voor organisaties flexibeler en productiever is en voor medewerkers leuker en inspirerender.”

Thesaurus Politiekunde:
“Een visie om werken effectiever, efficiënter maar ook plezieriger te maken voor zowel de organisatie als de medewerker. Die visie wordt gerealiseerd door die medewerker centraal te stellen en hem, binnen bepaalde grenzen, de ruimte en vrijheid te geven in het bepalen hoe hij werkt, waar hij werkt, wanneer hij werkt, waarmee hij werkt en met wie hij werkt. Recente ontwikkelingen in de ict maken Het Nieuwe Werken technisch mogelijk en maatschappelijke ontwikkelingen maken het wenselijk.”

MVO Nederland:
“Het nieuwe werken is een visie op werken waarbij de medewerker centraal staat. De medewerker krijgt in deze visie – binnen bepaalde grenzen – de ruimte en vrijheid om te bepalen hoe hij werkt, waar hij werkt, wanneer hij werkt, waarmee hij werkt en met wie hij werkt.”

Carrière Gids:
“Het Nieuwe Werken komt er kort gezegd op neer dat een werknemer zijn werkzaamheden kan uitvoeren op een tijdstip en een locatie die zijn voorkeur heeft. De werknemer hoeft dus geen rekening meer te houden met vaste kantoortijden of een vaste kantoorlocatie.”

ComputerWorld:
“Het Nieuwe Werken (HNW) of Werken Nieuwe Stijl is een nieuwe manier om werk te organiseren of werk in te delen met als doel productiever (en dus efficiënter) te zijn.”

Centric:
“Het Nieuwe Werken maakt effectiever en efficiënter werken mogelijk, en zorgt ook voor een betere balans tussen werk en privé door het werk tijd- en plaatsonafhankelijk te maken.”

Rabobank:
“Bij Het Nieuwe Werken staat het werken op plaats, tijd, locatie en wijze die het meest effectief is en het beste resultaat geeft, centraal.”

Achmea:
“Het Nieuwe Werken is een manier van werken waarbij de ontwikkelingen in de informatietechnologie als aanjager fungeren. Doel is vooral kenniswerk beter, efficiënter en flexibeler in te richten. Tijd en plaats zijn daarbij van ondergeschikt belang. Dankzij allerlei nieuwe communicatiemiddelen kan op verschillende locaties en tijdstippen worden gewerkt.”

Gispen Kantoormeubilair:
“Het Nieuwe Werken is geen doel op zich, maar een middel voor organisaties om beter te kunnen presteren, omdat werknemers in staat worden gesteld hun werk beter te doen, flexibeler en efficiënter, zonder bijvoorbeeld dagelijks uren te verspillen in de file, omdat ze zelf bepalen waar en wanneer het werk het beste kan worden gedaan.”

Het Nieuwe Werken volgens AndersSamenwerken.nl:
Organisaties met een visie op samenwerken en kennis delen kunnen met Het Nieuwe Werken bereiken dat medewerkers flexibeler en productiever werken; bovendien beleven ze in hun werk dan meer vrijheid, vertrouwen en respect.

Geef een reactie

Thema door Anders Norén