Boeken

Timothy Ferriss: Een werkweek van 4 uur (The Four Hour Workweek)

Een werkweek van 4 uur van Timothy Ferriss

Slechts vier uur per week werken. Dat wil toch iedereen? Zie jij jezelf al luieren in een hangmat op een tropisch eiland? Wat moet je doen om dit te bereiken?

Ferriss beschrijft hoe je de productiviteit verdoet als je voor een ander werkt.

Een advies: lees het boek Een werkweek van 4 uur van Timothy Ferriss. Niet dat een werkweek van 4 uur nagestreefd moet worden, maar wel om effectief en efficiënt te blijven werken. Het boek van Ferris zet je aan tot denken en doen.

Pensioen
Het pensioen is een ‘worstcasescenarioverzekering’ volgens Ferris. Pensionering moet geen doel zijn, omdat het lijkt alsof je beste, meest energieke jaren van je leven, er niet toe doen. Minder werken betekent niet dat je luier bent. Minder zinloos werken is belangrijk, want je moet je bezig houden met de dingen die van groter persoonlijk belang zijn.

Scenario’s van Timothy Ferriss
Dit boek van Ferriss kan van betekenis zijn voor mensen die voor zichzelf willen beginnen of zelfstandiger willen functioneren. De auteur gaat diep in op de angsten die nieuwe ondernemers hebben. Door de angsten te benoemen, kun je angsten overwinnen. Eén van de opdrachten die Ferriss geeft, is het beschrijven van de nachtmerries. Wat is het allerergste wat er zou kunnen gebeuren als je werkelijk zou doen wat je overweegt te doen? Door de scenario’s van antwoorden op deze en andere vragen die in het boek worden gesteld te maken, kun je een planning gaan maken. Waarom kun je dan aan de slag? Het antwoord geeft Ferriss:

Meestal vrezen we juist de dingen die we juist zouden moeten doen.

Effectiever je werktijd gebruiken
Ferriss beschrijft in het boek hoe je de productiviteit verdoet als je voor een ander werkt. Door de aanwijzingen van het boek te volgen, kun je – ook al werk je voor een ander – effectiever gaan werken. Het moet je doel zijn om op afstand te gaan werken voor uw baas. Die tijd kun je dan voor jezelf gebruiken, omdat je effectiever je werktijd gebruikt.

Adviezen van Ferriss
Een advies van Ferriss is om niet alles tegelijk te doen. Als je goede prioriteiten stelt, is het niet nodig om te multitasken. Je moet maximaal twee primaire doelen of taken per dag afhandelen. Ferriss raadt aan de taken afzonderlijk uit te voeren.

Verdeelde aandacht leidt tot meer onderbrekingen, concentratiedipjes, slechtere nettoresultaten en minder voldoening.

aldus Timothy Ferriss in zijn boek.

Het cultiveren van selectieve onwetendheid
Een aanspreken hoofdstuk is ‘Het cultiveren van selectieve onwetendheid’. Ferriss citeert Ralph Waldo Emorson:

Er zijn heel veel dingen waar een wijs man liever niets van af zou willen weten.

Ferriss leest één vaktijdschrift en één management tijdschrift per maand. Hij noemt dit doelgericht lezen. Daarnaast leest hij iedere dag een uur fictie ter ontspanning.

Mediavasten
Ferriss adviseert om te mediavasten voor vijf dagen. Het doel is om aan een informatie-dieet te wennen door abrupt te stoppen. Geen kranten, nieuws websites, televisie en gesurf op het net in kantoortijd. Onnodig lezen is tijdens de vastentijd van een week je grootste vijand. In plaats daarvan moet iemand verdiepen in topprioriteiten, zoals de band met de kinderen of wederhelft. De auteur stelt voor om in de periode van het mediavasten het boek van hem grondig door te nemen.

Tijdverspillers en tijdverslinders
Het is van groot belang om je taken ongehinderd uit te voeren. Er zijn drie onderbrekers: tijdverspillers, tijdverslinders en onvoldoende bevoegdheden. Ferriss geeft in zijn boek enkele suggesties om onderbrekingen tot een minimum te beperken. Zet de notificatie-functie van Outlook uit. Lees je e-mail maar tweemaal per dag. Filter binnenkomende telefoongesprekken. Beperk je uitgaande telefoongesprekken.

Een werkweek van 4 uur
In het boek ‘Een werkweek van 4 uur’ legt Timothy Ferriss uit hoe je een deskundige kunt worden in ieder willekeurig onderwerp. Ferriss geeft tips om succesvol te worden en te blijven. Als het onverhoopt niet lukt, dan zijn er opbeurende woorden en aanwijzingen om de verwachtingen bij te stellen.

Conclusie
‘Leid een rijk leven zonder veel te doen’ is de ondertitel van het boek ‘Een werkweek van 4 uur’. Als je het boek van Timothy Ferriss hebt gelezen dan weet je dat je altijd iets blijft doen, je rijk kunt voelen en een goed leven kunt hebben. Dat willen we toch allemaal?

Bron: Een werkweek van 4 uur van Timothy Ferriss

Geef een reactie

Thema door Anders Norén